Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptacja dzieci do żłobka i przedszkola

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-AZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptacja dzieci do żłobka i przedszkola
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W04 wie na czym polegają trudności adaptacyjne ma-łych dzieci oraz dzieci w wieku przedszkolnym

PEP1_W09 Zna najnowsze wyniki badań dotyczące adaptacji dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły

PEP1_W15 Zna formy i metody pomagania rodzicom i dzieciom przygotować się do zmiany środowiska opiekuńczo – edukacyjnego Wie, jak należy pomóc dzieciom, które źle znoszą okres adaptacyjny

PEP1_U03 Potrafi napisać i zorganizować program adaptacyjny przygotowujący rodziców i dzieci do pobytu w żłobku, przedszkolu i szkole

PEP1_U05 Potrafi prowadzić zajęcia adaptacyjne w przedszkolu i szkole Potrafi pomóc dzieciom, które źle znoszą okres adaptacyjny

PEP1_K05 Ma właściwy stosunek do dzieci i rodzi-ców, którym trudno jest dostosować się do nowego środowiska wychowawczego i edukacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Retmaniak-Pikulska
Prowadzący grup: Barbara Retmaniak-Pikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Katarzyna Kulpa-Kielar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie programu dni adaptacyjnych pozwalającego rodzicom i dzieciom na przystosowanie się do żłobka, przedszkola

Obserwacja aktywności studentów podczas pracy grupowej

Pełny opis:

Blok I – Adaptacja dziecka do żłobka, przedszkola

1. Czym jest adaptacja dziecka i rodzica do nowego miejsca – żłobka, przedszkola

2. Jaki jest jej przebieg

3. Czy i jak można przygotować dziecko do żłobka, przedszkola

4. O czym należy pamiętać podczas procesu adaptacji

5. Możliwe zmiany w zachowaniu dziecka podczas adaptacji

Blok II – Emocje i potrzeby dziecka, a także rodzica w procesie adaptacji

Blok III – Wyniki badań przystosowania psychospołecznego dziecka do żłobka, przedszkola

Blok IV – Przygotowanie programu dni adaptacyjnych dziecka do żłobka, przedszkola

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. (2013). Starsze przedszkolaki. Kraków: Bliżej przedszkola

Gąstół, A., Jegier A. (2012). Mój złośnik. Warszawa: Difin

Lubowiecka., J. (2000). Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: WSiP

Stein, A. (2017). Akcja adaptacja. Warszawa: Grupa wydawnicza relacja

Schaffer., H.R. (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN

Wnęk-Joniec, K. (2007). Nie przydeptuj małych skrzydeł. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Literatura uzupełniająca:

Cieszyńska, J.,Korenko M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Uwagi:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, opracowanie zagadnienia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5h

Przygotowanie programu dni adaptacyjnych:10h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie programu dni adaptacyjnych pozwalającego rodzicom i dzieciom na przystosowanie się do żłobka, przedszkola

Obserwacja aktywności studentów podczas pracy grupowej

Pełny opis:

Blok I – Adaptacja dziecka do żłobka, przedszkola

1. Czym jest adaptacja dziecka i rodzica do nowego miejsca – żłobka, przedszkola

2. Jaki jest jej przebieg

3. Czy i jak można przygotować dziecko do żłobka, przedszkola

4. O czym należy pamiętać podczas procesu adaptacji

5. Możliwe zmiany w zachowaniu dziecka podczas adaptacji

Blok II – Emocje i potrzeby dziecka, a także rodzica w procesie adaptacji

Blok III – Wyniki badań przystosowania psychospołecznego dziecka do żłobka, przedszkola

Blok IV – Przygotowanie programu dni adaptacyjnych dziecka do żłobka, przedszkola

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. (2013). Starsze przedszkolaki. Kraków: Bliżej przedszkola

Gąstół, A., Jegier A. (2012). Mój złośnik. Warszawa: Difin

Lubowiecka., J. (2000). Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: WSiP

Stein, A. (2017). Akcja adaptacja. Warszawa: Grupa wydawnicza relacja

Schaffer., H.R. (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN

Wnęk-Joniec, K. (2007). Nie przydeptuj małych skrzydeł. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Literatura uzupełniająca:

Cieszyńska, J.,Korenko M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Uwagi:

Praca z tekstem, dyskusja w grupach, sesja plakatowa, prezentacja multimedialna, film, opracowanie zagadnienia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5h

Przygotowanie programu dni adaptacyjnych:10h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.