Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w żłobkach - 2 tyg. (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-WZP3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w żłobkach - 2 tyg. (40 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

K_W23 po ukończeniu modułu student (wiedza):

 zna strukturę organizacyjną placówki i wie w jakim celu została ona powołana  wie jaka jest organizacja procesu edukacyjno

- wychowawczego w żłobkach  zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych oraz środki dydaktyczne

wykorzystywane w placówkach  zna formy przeprowadzania obserwacji rozwoju dzieci  wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza

 wie na czym polega praca specjalistów pracujących w żłobku (np. psychologa, logopedy)

K_U09 po ukończeniu studiów student (umiejętności):

 potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w żłobku, samodzielnie

przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć  potrafi planować i realizować działalność pedagogiczną w żłobku  potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki  potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne  potrafi współpracować z rodzicami

maluchów

K_K04 po ukończeniu studiów student (kompetencje społeczne):

 charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

 jest odpowiedzialny za powierzone zadania

 charakteryzuje się kulturą osobistą,

 potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.