Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w kl. I-III- szkoły podstawowej - 2 tyg. (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-PWK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w kl. I-III- szkoły podstawowej - 2 tyg. (40 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PE1_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji

PE1_W18 ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju jako nauczyciela i nauczyciela-specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej

PE1_U07 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem

PE1_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w zależności od osób biorących udział w procesie wychowania i kształcenia

PE1_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań w czasie realizacji praktyk pedagogicznych i wskazać ewentualne obszary wymagające

modyfikacji w przyszłym działaniu

PE1_U15 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji

PE1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia na podstawie autorefleksji oraz opinii opiekunów praktyk

PE1_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksyjny i etyczny nauczyciela i nauczyciela-terapeuty

PE1_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne wynikające z zadań praktykanta

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie dokumentacji praktyk i rozmowy ze studentem dot. jego doświadczeń z praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia prowadzone jako zajęcia praktyczne w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych z klasami integracyjnymi. Zaliczenie uzyskuje student po zrealizowaniu następujących treści praktyki:

1. Zapoznanie się całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowaczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga szkolnego, pedagoga korekcyjnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wspierających ucznia organizowanych w ramach zajęć zintegrowanych oraz zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych.

4. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego ucznia. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej ucznia oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki ucznia z trudnościami w nauce, dołączonej do dokumentacji praktyk.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych i ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych (obserwacyjnych), dołączonych do dokumentacji praktyk.

6. Poznanie zespołu klasowego oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

7. Hospitacje (obserwacje) zajęć zgodnie z planami kształcenia na specjalności pedagogika wczesnoszkolna, w trakcie których student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania i wsparcia ucznia oraz swoistość przebiegu zajęć w zakresie poszczególnych edukacji lub innych form wsparcia ucznia na etapie kształcenia wczesnoszkolnego.

8. Konsultacja z nauczycielem, szkolnym opiekunem praktyki, opracowanych przez studenta konspektów zajęć zintegrowanych.

9. Samodzielne przeprowadzenie przez studenta zajęć w zakresie edukacji realizowanych w klasach I-III, których konspekty, ocenione opisowo i cyfrowo, student dołącza do dokumentacji praktyki.

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyk. Opiekun praktyki / koordynator praktyk w placówce potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją, dokonując wpisu na Karcie Praktykanta APS oraz Karcie Oceny Praktyki i konspektach przeprowadzonych zajęć. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. Przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności).

2. Umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji.

3. Postawa praktykanta.

4. Przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań nauczyciela.

Wpis zaliczenia uzyskuje student po przedstawieniu dokumentacji i rozmowie z uczelnianym opiekunem praktyk. Na dokumentację składają się druki pobrane z sylabusa, część "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia prowadzone jako zajęcia praktyczne w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych z klasami integracyjnymi. Zaliczenie uzyskuje student po zrealizowaniu następujących treści praktyki:

1. Zapoznanie się całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowaczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga szkolnego, pedagoga korekcyjnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wspierających ucznia organizowanych w ramach zajęć zintegrowanych oraz zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych.

4. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego ucznia. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej ucznia oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki ucznia z trudnościami w nauce, dołączonej do dokumentacji praktyk.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych i ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych (obserwacyjnych), dołączonych do dokumentacji praktyk.

6. Poznanie zespołu klasowego oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

7. Hospitacje (obserwacje) zajęć zgodnie z planami kształcenia na specjalności pedagogika wczesnoszkolna, w trakcie których student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania i wsparcia ucznia oraz swoistość przebiegu zajęć w zakresie poszczególnych edukacji lub innych form wsparcia ucznia na etapie kształcenia wczesnoszkolnego.

8. Konsultacja z nauczycielem, szkolnym opiekunem praktyki, opracowanych przez studenta konspektów zajęć zintegrowanych.

9. Samodzielne przeprowadzenie przez studenta zajęć w zakresie edukacji realizowanych w klasach I-III, których konspekty, ocenione opisowo i cyfrowo, student dołącza do dokumentacji praktyki.

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyk. Opiekun praktyki / koordynator praktyk w placówce potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją, dokonując wpisu na Karcie Praktykanta APS oraz Karcie Oceny Praktyki i konspektach przeprowadzonych zajęć. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. Przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności).

2. Umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji.

3. Postawa praktykanta.

4. Przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań nauczyciela.

Wpis zaliczenia uzyskuje student po przedstawieniu dokumentacji i rozmowie z uczelnianym opiekunem praktyk. Na dokumentację składają się druki pobrane z sylabusa, część "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.