Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w domach kultury, ośrodkach animacji społeczno-kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-PKR1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w domach kultury, ośrodkach animacji społeczno-kulturalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, 3-letnie stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W10

- Zna założenia organizacyjne, programowe, zakres treści oraz formy zajęć realizowanych w placówce, w której realizuje praktykę;.

- Wie, jaki jest profil działań poszczególnych pracowników w obszarze: dydaktyki, wychowania i opieki, struktury, organizacji i bazy, współpracy ze środowiskiem, bezpieczeństwa, higieny i zdrowia.

PE1_W17

- Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Umie prawidłowo dokonać zapisu obserwacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Potrafi przeprowadzić rozmowę z nauczycielem lub zespołem wspierającym rozwój podopiecznych instytucji, w której realizuje praktyki, na temat dziecka lub grupy dzieci.

PE1_U11

- Prawidłowo posługuje się terminologią charakterystyczną dla obszaru działań placówki, w której realizuje praktykę;Umie poprawnie określać cele zajęć dydaktycznych, środki dydaktyczne, itd.

PE1_U14

- Umie dokonać analizy własnej pracy podejmowanej w ramach działalności edukacyjnej i wychowawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- Identyfikuje się z rolą i zadaniami pedagoga pracującego na stanowisku nauczyciela Domu Kultury, przestrzega zasad etyki zawodowej pedagoga.

PE1_K07

- Przejawia pozytywny stosunek do uczestników zajęć, stara się nawiązać kontakt z całą grupą; wykazuje otwartą postawę w kontaktach z uczestnikami zajęć oraz pracownikami.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, wykazuje zainteresowanie problematyką działań realizowanych przez instytucję; wykazuje postawę zaangażowania w realizację powierzonych mu zadań, przestrzega norm i zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.