Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-EPW2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych - 1 tydz. (20 godz.)
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie, ale każdy dokument oddzielnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W13

• zna strukturę organizacyjną przedszkola integracyjnego i wie w jakim celu zostało ono powołane

• rozumie sens integracji i jej znaczenie na etapie wychowania przedszkolnego

• wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w integracyjnych placówkach przedszkolnych

• zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w integracyjnych placówkach przedszkolnych

• zna formy działań terapeutycznych oraz różnorodne metody terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• zna formy przeprowadzania diagnozy w przedszkolu integracyjnym oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

• wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• wie na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu integracyjnym (np. nauczyciela wspomagającego, psychologa, logopedy).

PEP1_U15

• potrafi samodzielnie poprowadzić zabawę oraz wykonywać czynności opiekuńcze związane ze specyfiką pracy w przedszkolu integracyjnym, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

• potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami integracyjnej placówki przedszkolnej

• potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

• potrafi dokonać analizy materiałów (dokumentów) dotyczących określonego dziecka, szczególnie student koncentruje się na anamnezie osobniczej i rodzinnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sporządza charakterystykę dziecka (anonimową!).

• potrafi współpracować z rodzicami przedszkolaków

PEP1_K04

• charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego dziecka

• jest odpowiedzialny za powierzone zadania

• charakteryzuje się kulturą osobistą, potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące dziecka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska, Barbara Retmaniak-Pikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.