Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-nauczycielska w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-ASK2d Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-nauczycielska w szkole
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W23

- Zna uwarunkowania formalno-prawne wpływające na kształt i charakter szkoły oraz innych instytucji edukacyjnych.

PE1_W24

- Zna podstawowe prawidłowości relacji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji wychowawca-wychowanek.

- Zna i rozumie specyfikę pracy wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, opiekuna.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Analizuje wybrane sytuacje i zjawiska pedagogiczne, interpretując je na tle obserwowanych działań pedagoga, wychowawcy, nauczyciela.

PE1_U03

- Potrafi analizować działania realizowane przez nauczycieli i wychowawców w odniesieniu do poznanych ujęć teoretycznych.

PE1_U07

- Skutecznie porozumiewa się z różnymi grupami osób: przedstawicielami instytucji szkolnych, rodzicami, wychowankami.

PE1_U10

- Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, tworząc na ich fundamencie projekty, plany działań pedagogicznych, animacyjnych.

PE1_U14

- Potrafi odnieść się krytycznie do poziomu własnych umiejętności i wiedzy pedagogicznej oraz wskazać obszary wymagające dalszego doskonalenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Wykazuje zainteresowanie rozwojem własnych umiejętności, kompetencji, zdobywaniem nowej wiedzy.

- Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

PE1_K03

- Wykazuje gotowość do podejmowanych inicjatyw o charakterze animacyjnym lub/i wychowawczo-edukacyjnym.

PE1_K04

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

PE1_K05

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z realizowaną praktyką pedagogiczną i nauczycielską; postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

PE1_K07

- Wykazuje otwartą postawę w kontaktach z różnego rodzaju instytucjami, środowiskami oraz grupami w kontekście różnorakich działań pedagogicznych i animacyjnych; jest świadomy konieczności współpracy i integracji wysiłku różnych grup i instytucji wychowujących na rzecz wychowanków, uczniów.

PE1_K08

- Wykazuje odpowiedzialną postawę w zakresie wykonywania powierzonych mu zadań – ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogicznych.

PE1_K10

- Wykazuje zainteresowanie bieżącymi, aktualnymi problemami jednostek bądź grupy wychowanków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Żebrowska
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Zawadzka
Prowadzący grup: Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.