Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawa w pracy z grupą - warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-ZPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabawa w pracy z grupą - warsztat
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W15 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_ W17 – Posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w obszarze

PEP1_U03 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_U08 Potrafi dokonać analizy własnych działań i dokonać modyfikacji w przyszłym działaniu

PEP1_U09 Potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego

PEP1_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje się aktywnością, kreatywnością i determinacją w realizacji zadań.

PEP1_K05 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z działalnością wychowawczą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pedagogiki zabawy. Zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla małych i dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczno-ruchowe i plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwoju. Techniki informacji zwrotnej.

Przedmiotem oceny jest przygotowanie i poprowadzenie zabaw, w których uczestnikami są studenci z grupy ćwiczeniowej oraz przygotowanie teczki (portfolio) z wykazem zabaw i scenariuszy skonstruowanych w oparciu o zasady pedagogiki zabawy. W ocenie uwzględnia się odniesienia do treści teoretycznych omawianych na ćwiczeniach z przedmiotu , umiejętność analizy i interpretacji zdobytej wiedzy w zakresie pracy metodami pedagogiki zabawy w konkretnych sytuacjach zadaniowych oraz kompetencje społeczne – zachowania i postawy studentów podczas pracy na zajęciach.

Pełny opis:

Zasady zawierania kontraktu grupowego oraz reguły jego przestrzegania.

Omówienia poznanych metod -tworzenie katalogu metod, dostosowywanie znanych metod do potrzeb konkretnej grupy.

Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy- źródła, definicja, cele.

Metody i techniki pedagogiki zabawy- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Międzynarodowy ruch animacyjny „Spielmobile”.

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kędzior- Niczyporuk E. red. „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wydawnictwo KLANZA

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Wydawnictwo KLANZA

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe.

Literatura uzupełniająca:

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS Bowkett S. „Wyobraź sobie, że…” WSIP

Griesbeck J. „Zabawy dla grup” Wydawnictwo Jedność

Hamer H. „Klucz do efektywności nauczania- poradnik dla nauczycieli”Wydawnictwo Veda

Taraszkiewicz M. „Jak uczyć lepiej?” CODN,

Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R. „Nauczanie kreatywne“. Wydawnictwo KLANZA

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS „Porządek i przygoda. Lekcje twórczości”. WSIP

Vopel K. „Poradnik dla prowadzących grupy”. Wydawnictwo Jedność, Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wyd. Jedność

Vopel K. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”. Wydawnictwo Jedność

Fleming I. „Zabawy na chwilkę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na uspokojenie” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na wspołpracę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na spostrzeganie” Wydawnictwo Jedność,

Storms G. „Gry przy muzyce”

Akademos Płyta: Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie eseju, prezentacji 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pedagogiki zabawy. Zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla małych i dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczno-ruchowe i plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwoju. Techniki informacji zwrotnej.

Przedmiotem oceny jest przygotowanie i poprowadzenie zabaw, w których uczestnikami są studenci z grupy ćwiczeniowej oraz przygotowanie teczki (portfolio) z wykazem zabaw i scenariuszy skonstruowanych w oparciu o zasady pedagogiki zabawy. W ocenie uwzględnia się odniesienia do treści teoretycznych omawianych na ćwiczeniach z przedmiotu , umiejętność analizy i interpretacji zdobytej wiedzy w zakresie pracy metodami pedagogiki zabawy w konkretnych sytuacjach zadaniowych oraz kompetencje społeczne – zachowania i postawy studentów podczas pracy na zajęciach.

Pełny opis:

Zasady zawierania kontraktu grupowego oraz reguły jego przestrzegania.

Omówienia poznanych metod -tworzenie katalogu metod, dostosowywanie znanych metod do potrzeb konkretnej grupy.

Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy- źródła, definicja, cele.

Metody i techniki pedagogiki zabawy- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Międzynarodowy ruch animacyjny „Spielmobile”.

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kędzior- Niczyporuk E. red. „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wydawnictwo KLANZA

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Wydawnictwo KLANZA

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe.

Literatura uzupełniająca:

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS Bowkett S. „Wyobraź sobie, że…” WSIP

Griesbeck J. „Zabawy dla grup” Wydawnictwo Jedność

Hamer H. „Klucz do efektywności nauczania- poradnik dla nauczycieli”Wydawnictwo Veda

Taraszkiewicz M. „Jak uczyć lepiej?” CODN,

Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R. „Nauczanie kreatywne“. Wydawnictwo KLANZA

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS „Porządek i przygoda. Lekcje twórczości”. WSIP

Vopel K. „Poradnik dla prowadzących grupy”. Wydawnictwo Jedność, Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wyd. Jedność

Vopel K. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”. Wydawnictwo Jedność

Fleming I. „Zabawy na chwilkę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na uspokojenie” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na wspołpracę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na spostrzeganie” Wydawnictwo Jedność,

Storms G. „Gry przy muzyce”

Akademos Płyta: Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie eseju, prezentacji na zaliczenie 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pedagogiki zabawy. Zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla małych i dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczno-ruchowe i plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwoju. Techniki informacji zwrotnej.

Przedmiotem oceny jest przygotowanie i poprowadzenie zabaw, w których uczestnikami są studenci z grupy ćwiczeniowej oraz przygotowanie teczki (portfolio) z wykazem zabaw i scenariuszy skonstruowanych w oparciu o zasady pedagogiki zabawy. W ocenie uwzględnia się odniesienia do treści teoretycznych omawianych na ćwiczeniach z przedmiotu , umiejętność analizy i interpretacji zdobytej wiedzy w zakresie pracy metodami pedagogiki zabawy w konkretnych sytuacjach zadaniowych oraz kompetencje społeczne – zachowania i postawy studentów podczas pracy na zajęciach.

Pełny opis:

Zasady zawierania kontraktu grupowego oraz reguły jego przestrzegania.

Omówienia poznanych metod -tworzenie katalogu metod, dostosowywanie znanych metod do potrzeb konkretnej grupy.

Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy- źródła, definicja, cele.

Metody i techniki pedagogiki zabawy- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Międzynarodowy ruch animacyjny „Spielmobile”.

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kędzior- Niczyporuk E. red. „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wydawnictwo KLANZA

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Wydawnictwo KLANZA

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe.

Literatura uzupełniająca:

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS Bowkett S. „Wyobraź sobie, że…” WSIP

Griesbeck J. „Zabawy dla grup” Wydawnictwo Jedność

Hamer H. „Klucz do efektywności nauczania- poradnik dla nauczycieli”Wydawnictwo Veda

Taraszkiewicz M. „Jak uczyć lepiej?” CODN,

Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R. „Nauczanie kreatywne“. Wydawnictwo KLANZA

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS „Porządek i przygoda. Lekcje twórczości”. WSIP

Vopel K. „Poradnik dla prowadzących grupy”. Wydawnictwo Jedność, Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wyd. Jedność

Vopel K. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”. Wydawnictwo Jedność

Fleming I. „Zabawy na chwilkę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na uspokojenie” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na wspołpracę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na spostrzeganie” Wydawnictwo Jedność,

Storms G. „Gry przy muzyce”

Akademos Płyta: Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie eseju, prezentacji na zaliczenie 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pedagogiki zabawy. Zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla małych i dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczno-ruchowe i plastyczne, gry dydaktyczne, zabawy wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwoju. Techniki informacji zwrotnej.

Przedmiotem oceny jest przygotowanie i poprowadzenie zabaw, w których uczestnikami są studenci z grupy ćwiczeniowej oraz przygotowanie teczki (portfolio) z wykazem zabaw i scenariuszy skonstruowanych w oparciu o zasady pedagogiki zabawy. W ocenie uwzględnia się odniesienia do treści teoretycznych omawianych na ćwiczeniach z przedmiotu , umiejętność analizy i interpretacji zdobytej wiedzy w zakresie pracy metodami pedagogiki zabawy w konkretnych sytuacjach zadaniowych oraz kompetencje społeczne – zachowania i postawy studentów podczas pracy na zajęciach.

Pełny opis:

Zasady zawierania kontraktu grupowego oraz reguły jego przestrzegania.

Omówienia poznanych metod -tworzenie katalogu metod, dostosowywanie znanych metod do potrzeb konkretnej grupy.

Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy- źródła, definicja, cele.

Metody i techniki pedagogiki zabawy- metody ułatwiające integrację grupy (szybkie poznanie imion, poznanie nowego otoczenia), budujące zaufanie w grupie, ułatwiające sytuacje początkowe, ćwiczenia umożliwiające samopoznanie i poznanie innych, gry dydaktyczne i symulacyjne ułatwiające rozpoznanie problemu, jego uwarunkowań, metody ułatwiające wymianę myśli, gry dyskusyjne, zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest, metody informacji zwrotnej, ułatwiające opracowanie tematu, integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną aktywna zabawę, bez rywalizacji, proste techniki plastyczne.

Międzynarodowy ruch animacyjny „Spielmobile”.

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kędzior- Niczyporuk E. red. „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2003

Kędzior- Niczyporuk E. red. „O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka ” Wydawnictwo KLANZA Lublin 2010

Baer U.: Gry dyskusyjne. Wydawnictwo KLANZA

Reichel R., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Wydawnictwo KLANZA

Pacewicz A.. (red.) Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe.

Literatura uzupełniająca:

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS Bowkett S. „Wyobraź sobie, że…” WSIP

Griesbeck J. „Zabawy dla grup” Wydawnictwo Jedność

Hamer H. „Klucz do efektywności nauczania- poradnik dla nauczycieli”Wydawnictwo Veda

Taraszkiewicz M. „Jak uczyć lepiej?” CODN,

Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R. „Nauczanie kreatywne“. Wydawnictwo KLANZA

Tokarczuk O. (red.) Grupa bawi się i pracuje.

UNUS „Porządek i przygoda. Lekcje twórczości”. WSIP

Vopel K. „Poradnik dla prowadzących grupy”. Wydawnictwo Jedność, Vopel K.W. „Zabawy interakcyjne”, Wyd. Jedność

Vopel K. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”. Wydawnictwo Jedność

Fleming I. „Zabawy na chwilkę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na uspokojenie” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na wspołpracę” Wydawnictwo Jedność,

Fleming I. „Zabawy na spostrzeganie” Wydawnictwo Jedność,

Storms G. „Gry przy muzyce”

Akademos Płyta: Tańce dla grupy. Opis: Tańce i zabawy dla grupy. Wyd. KLANZA

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie eseju, prezentacji na zaliczenie 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.