Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W04

Zna wybrane koncepcje dotyczące funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych; opisuje mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego;

PE1_W09

Ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich typowych wzorów i zaburzeń

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

PE1_U03

Potrafi, na podstawie wybranych ujęć teoretycznych, wskazać odpowiedni sposób wywołania zmiany w zakresie dezadaptacyjnych postaw społecznych;

Potrafi określić możliwe skutki (krótko- i długoterminowe) proponowanych rozwiązań problemów wychowawczych dla funkcjonowania jednostki na poziomie behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

Przygotowuje się do swojej pracy w sposób odpowiedzialny, mając świadomość znaczenia wiedzy o funkcjonowaniu społecznym człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Anna Hryniewicka, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Marta Chojnacka, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.