Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej Europy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W07

- student winien posiadać wiedzę z zakresu najbardziej ważkich problemów europejskich, głównie w zakresie zmian zachodzących w Europie po wejściu Polski do Unii Europejskiej,

- student zna perspektywy i zagrożenia związane z kształtowaniem się społeczeństw wielokulturowych,

- ma świadomość roli i znaczenia Parlamentu Europejskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- potrafi dokonać analizy trudności związanych z wielokulturowością i problemami uchodźców, podać przykłady,

- potrafi dokonać analizy zmian i nurtów w kulturze: np. kultura masowa, pop art., kubizm, graffiti.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K09

- ma świadomość współodpowiedzialności Polaków za zmiany we współczesnej Europie, szanując różnorodność zachodzących w niej zjawisk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tadeusz Panecki, Monika Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin (test pisemny po wykładzie)

Zaliczenie po ćwiczeniach

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Europa międzywojenna 1918 – 1939 (2 godz)

Rezultaty I wojny światowej (zniszczenia, straty, układ sił)

Kształtowania się Europy powojennej (tendencje rewolucyjne, walki o granice, Liga Narodów)

Narodziny i rozwój systemów totalitarnych

Wielki kryzys gospodarczy: jego skutki

Marsz ku wojnie

Miejsce i rola Polski przed wybuchem II wojny światowej

2. Druga wojna światowa 1939 – 1945 (2 godz)

Geneza wojny

Przebieg działań wojennych

Powstanie i rozwój koalicji antyfaszystowskiej (miejsce i rola Polski)

Różne oblicza wojny (wojna totalna, eksterminacja Żydów, ruch oporu, Polskie Państwo Podziemne)

Bilans wojny

3. Europa powojenna do 1956 (2 godz)

Polityczno – militarne i gospodarcze skutki II wojny światowej (zimna wojna)

Dwubiegunowy układ sił (miejsce i rola Polski w układzie jałtańsko – poczdamskim)

Odbudowa Europy Zachodniej (Plan Marshalla)

Narodziny i rozwój polityczno – militarnych i gospodarczych struktur integracyjnych Europy Zachodniej (Unia Zachodnioeuropejska,

NATO, Rada Europy, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Obronna)

Integracja bloku sowieckiego pod dyktando Kremla (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Układ Warszawski)

4. Europa w latach 1956 – 1976 (2 godz)

Kryzys roku 1956 (przemiany w ZSRR, wydarzenia 1956 roku w Polsce,rewolucja w kontrrewolucja na Węgrzech)

Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Struktura EWG i proces rozszerzania Wspólnoty

Sytuacja społeczno – gospodarcza w krajach bloku wschodniego

Rywalizacja dwóch bloków polityczno – militarnych. Tendencje odprężeniowe.

5. Przemiany europejskie w latach 1976 – 1989 (2 godz)

Załamanie gospodarcze oraz osłabienie wpływów i znaczenia ZSRR

Wydarzenia z lat 1980 – 81 w Polsce i ich następstwa

Postępy integracyjne w Europie Zachodniej

Spóźnione reformy Michaiła Gorbaczowa i ich skutki w krajach bloku wschodniego

6. Przeobrażenia w Europie po 1989 (2 godz)

Okrągły stół w Polsce i jego znaczenie

Przemiany w innych krajach socjalistycznych

Rozpad bloku wschodniego i ZSRR

Zjednoczenie Niemiec

Utworzenie OBWE

Traktat w Maastricht o Unii Europejskiej

Podstawowe struktury i kierunki działania Unii Europejskiej (2 godz)

Główne instytucje UE

Polityka wewnętrzna UE

Polityka zewnętrzna UE

Rozwój Unii na przełomie XX i XXI wieku

Polska w Unii Europejskiej

7. Egzamin (test pisemny)/zaliczenie

Literatura:

1. Czubiński Antoni, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2000

2. Łastawski Kazimierz, Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii Europejskiej, Warszawa 2004

3. Malinowski Ludwik, Europa współczesna, Warszawa 2002

4. Podraza Andrzej, Unia Europejska, Lublin 1999

5. Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski. T.I 1914 – 1945, T. II 1945 – 1980, T.III 1980 – 2002

1. Badge J, Newton K., Polityka nowej Europy od Atlantyku do Uralu, Warszawa 1999

2. Calvocoressi P, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998

3. Druga wojna światowa. Materiały wywiadu USA. Uzup. i komen. A. Ajnenkiel, T. Panecki, Warszawa 1995

4. Gaziński B, Unia Europejska – wczoraj – dziś – jutro, Olsztyn 1998

5. Kitchen M, Historia Europy 1919 – 1939, Londyn 1997

6. Krasuski J., Europa Zachodnia po II wojnie światowej, Warszawa 1995

7. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2001

8. Laqueur W, Historia Europy 1945 – 1992, Londyn 1992

9. Pronobis W, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 199

10. Roszkowski W, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 2002

Uwagi:

Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach: 30 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie do zajęć: 45 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład z elementami prezentacji oraz metody oparte na obserwacji (pokaz)

Egzamin

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Europa międzywojenna 1918 – 1939 (2 godz)

Rezultaty I wojny światowej (zniszczenia, straty, układ sił)

Kształtowania się Europy powojennej (tendencje rewolucyjne, walki o granice, Liga Narodów)

Narodziny i rozwój systemów totalitarnych

Wielki kryzys gospodarczy: jego skutki

Marsz ku wojnie

Miejsce i rola Polski przed wybuchem II wojny światowej

2. Druga wojna światowa 1939 – 1945 (2 godz)

Geneza wojny

Przebieg działań wojennych

Powstanie i rozwój koalicji antyfaszystowskiej (miejsce i rola Polski)

Różne oblicza wojny (wojna totalna, eksterminacja Żydów, ruch oporu, Polskie Państwo Podziemne)

Bilans wojny

3. Europa powojenna do 1956 (2 godz)

Polityczno – militarne i gospodarcze skutki II wojny światowej (zimna wojna)

Dwubiegunowy układ sił (miejsce i rola Polski w układzie jałtańsko – poczdamskim)

Odbudowa Europy Zachodniej (Plan Marshalla)

Narodziny i rozwój polityczno – militarnych i gospodarczych struktur integracyjnych Europy Zachodniej (Unia Zachodnioeuropejska,

NATO, Rada Europy, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Obronna)

Integracja bloku sowieckiego pod dyktando Kremla (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Układ Warszawski)

4. Europa w latach 1956 – 1976 (2 godz)

Kryzys roku 1956 (przemiany w ZSRR, wydarzenia 1956 roku w Polsce,rewolucja w kontrrewolucja na Węgrzech)

Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Struktura EWG i proces rozszerzania Wspólnoty

Sytuacja społeczno – gospodarcza w krajach bloku wschodniego

Rywalizacja dwóch bloków polityczno – militarnych. Tendencje odprężeniowe.

5. Przemiany europejskie w latach 1976 – 1989 (2 godz)

Załamanie gospodarcze oraz osłabienie wpływów i znaczenia ZSRR

Wydarzenia z lat 1980 – 81 w Polsce i ich następstwa

Postępy integracyjne w Europie Zachodniej

Spóźnione reformy Michaiła Gorbaczowa i ich skutki w krajach bloku wschodniego

6. Przeobrażenia w Europie po 1989 (2 godz)

Okrągły stół w Polsce i jego znaczenie

Przemiany w innych krajach socjalistycznych

Rozpad bloku wschodniego i ZSRR

Zjednoczenie Niemiec

Utworzenie OBWE

Traktat w Maastricht o Unii Europejskiej

Podstawowe struktury i kierunki działania Unii Europejskiej (2 godz)

Główne instytucje UE

Polityka wewnętrzna UE

Polityka zewnętrzna UE

Rozwój Unii na przełomie XX i XXI wieku

Polska w Unii Europejskiej

7. Egzamin (test pisemny)/zaliczenie

Literatura:

1. Czubiński Antoni, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2000

2. Łastawski Kazimierz, Od idei do integracji europejskiej. Od najdawniejszych idei do Unii Europejskiej, Warszawa 2004

3. Malinowski Ludwik, Europa współczesna, Warszawa 2002

4. Podraza Andrzej, Unia Europejska, Lublin 1999

5. Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski. T.I 1914 – 1945, T. II 1945 – 1980, T.III 1980 – 2002

1. Badge J, Newton K., Polityka nowej Europy od Atlantyku do Uralu, Warszawa 1999

2. Calvocoressi P, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998

3. Druga wojna światowa. Materiały wywiadu USA. Uzup. i komen. A. Ajnenkiel, T. Panecki, Warszawa 1995

4. Gaziński B, Unia Europejska – wczoraj – dziś – jutro, Olsztyn 1998

5. Kitchen M, Historia Europy 1919 – 1939, Londyn 1997

6. Krasuski J., Europa Zachodnia po II wojnie światowej, Warszawa 1995

7. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2001

8. Laqueur W, Historia Europy 1945 – 1992, Londyn 1992

9. Pronobis W, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 199

10. Roszkowski W, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 2002

Uwagi:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie do zajęć: 60 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.