Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura dla dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-LDZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura dla dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student:

1. Potrafi dokonać wyboru z literatury dla dzieci utworów, sprzyjających rozwijaniu dziecięcej osobowość, twórczości i kształtowaniu właściwych postaw społecznych.

2. Rozumie doniosłą rolę utworów literackich w słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu, czyta wiersz lub opowiadanie dbając o właściwy wyraz artystyczny.

3. Umie zaplanować i przeprowadzić zajęcia z tekstem literackim, dające dzieciom radość w działaniu i zachęcające do samodzielnego sięgania po książkę.

Pełny opis:

1.Podczas ćwiczeń Student zapozna się z literaturą dziecięcą (prozą i poezją) by w sposób świadomy i refleksyjny wybierał te dzieła, które będą wspierać rozwój dziecka.

2.Gry i zabawy inspirowane utworami literackimi, będą sposobem na oddziaływania wychowawcze; prawidłowe relacje między dziećmi, przestrzeganie zasad kultury osobistej, pozytywne postrzegania siebie, wiarę we własne możliwości.

3. Baśń, jako jedyny wytwór sztuki, całkowicie zrozumiały dla dziecka, ma wpływ na jego rozwój moralny i jest przykładem czytelnych postaw bohaterów; odróżnianiem dobra od zła.

4.Metody nauki tekstów na pamięć na etapie przedszkola i klas I-III odnoszą się do wyrażania swoich przeżyć w działaniu ; gestem, ekspresją ruchową przy muzyce, dźwiękiem. Świat przedstawiony w utworze interpretują rysunkiem lub inną metodą czynnościową.

5.Łączenie literatury z działalnością plastyczną, muzyczną, ruchową sprawia, że zajęcia są urozmaicone, nowo wprowadzane treści łatwiejsze do zrozumienia, przez co wzbogacają osobowość dziecka w wymiarze estetycznym i moralnym.

6.Wykorzystanie utworów literackich do ćwiczeń logopedycznych, artykulacyjnych, intonacyjnych, przede wszystkim w usprawnianiu narządów mowy.

7.Inspirowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek i czasopism dziecięcych, poprzez przygotowanie wystawek, współpracę z biblioteką, spotkania z autorami itp.

Literatura:

Adamczykowa Z., Literatura dziecięca. Funkcja – kategorie – gatunki, Warszawa 2004

Baluch A. Pogaduszki do poduszki (o literaturze dla najmłodszych), Kraków 1996

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni , Warszawa 2010

Cieślikowski J. Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Warszawa 1985

Chrobak M., Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, Kraków 2010

Koźmińska I., Olszewska E. Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010

Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku , red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996

Petzerowa M. Lektura uczy, bawi, wychowuje.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej ( tematy – gatunki –konteksty ), Wrocław 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagna Rybaczek
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jagna Rybaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.