Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie zdolności plastycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-KZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie zdolności plastycznych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowy przedmiot do wyboru dla I r. pedagogiki praktycznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowy przedmiot do wyboru dla I r. pedagogiki praktycznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W17 Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych, w tym rozwoju uzdolnień własnych w wybranym obszarze sztuki

PEP1_U08 Potrafi dokonać analizy efektów własnej działalności w obszarze wybranej dziedziny sztuki, wskazać na obszary jej doskonalenia.

PEP1_U18 potrafi pracować w zespole nakierowanym na działalność artystyczna w wybrany obszarze sztuki, pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci opanowują wiedzę z zakresu rozwoju twórczości plastycznych dzieci, jak również procesu twórczego. Rozpoznają wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby i innych sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmują działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego (linia, kształt, plama, bryła itp.) Rozwiązują zadania plastyczne typu malarskiego, rysunkowego, rzeźbiarskiego, graficznego. Wypowiadają się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię.

Pełny opis:

Kształtowanie postawy estetycznej i twórczej.

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej.

Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji w celu wyrażania własnych przeżyć.

Rozbudzenie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez plastykę, indywidualny styl wypowiedzi.

Zapoznanie z twórczością plastyczną dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Testy rysunkowe i wolnych skojarzeń badające poziom wyobraźni.

Warsztaty pracy - opanowanie różnych technik plastycznych.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba itp.) i ich twórcach, sztuka ludowa.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 30h

Przygotowanie się do zajęć: 5h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci opanowują wiedzę z zakresu rozwoju twórczości plastycznych dzieci, jak również procesu twórczego. Rozpoznają wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby i innych sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmują działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego (linia, kształt, plama, bryła itp.) Rozwiązują zadania plastyczne typu malarskiego, rysunkowego, rzeźbiarskiego, graficznego. Wypowiadają się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię.

Pełny opis:

Kształtowanie postawy estetycznej i twórczej.

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej.

Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji w celu wyrażania własnych przeżyć.

Rozbudzenie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez plastykę, indywidualny styl wypowiedzi.

Zapoznanie z twórczością plastyczną dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Testy rysunkowe i wolnych skojarzeń badające poziom wyobraźni.

Warsztaty pracy - opanowanie różnych technik plastycznych.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba itp.) i ich twórcach, sztuka ludowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci opanowują wiedzę z zakresu rozwoju twórczości plastycznych dzieci, jak również procesu twórczego. Rozpoznają wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby i innych sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmują działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego (linia, kształt, plama, bryła itp.) Rozwiązują zadania plastyczne typu malarskiego, rysunkowego, rzeźbiarskiego, graficznego. Wypowiadają się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię.

Pełny opis:

Kształtowanie postawy estetycznej i twórczej.

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej.

Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji w celu wyrażania własnych przeżyć.

Rozbudzenie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez plastykę, indywidualny styl wypowiedzi.

Zapoznanie z twórczością plastyczną dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Testy rysunkowe i wolnych skojarzeń badające poziom wyobraźni.

Warsztaty pracy - opanowanie różnych technik plastycznych.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba itp.) i ich twórcach, sztuka ludowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Małgorzata Minchberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

* ocena wypowiedzi podczas zajęć

* ocena zadań realizowanych w trakcie zajęć

* ocena realizacji zadań grupowych

* ocena przygotowania do zajęć

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci opanowują wiedzę z zakresu rozwoju twórczości plastycznych dzieci, jak również procesu twórczego. Rozpoznają wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby i innych sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmują działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego (linia, kształt, plama, bryła itp.) Rozwiązują zadania plastyczne typu malarskiego, rysunkowego, rzeźbiarskiego, graficznego. Wypowiadają się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię.

Zagadnienia tematyczne:

*Kształtowanie postawy estetycznej i twórczej.

*Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej.

*Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji w celu wyrażania własnych przeżyć.

*Rozbudzenie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez plastykę, indywidualny styl wypowiedzi.

*Zapoznanie z twórczością plastyczną dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

*Testy rysunkowe i wolnych skojarzeń badające poziom wyobraźni.

*Warsztaty pracy - opanowanie różnych technik plastycznych.

*Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

*Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba itp.) i ich twórcach, sztuka ludowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. B.Dymara (red)(2000) Dziecko w świecie sztuki, Kraków

2. Ch. Liebertz (2000) Zabawy do nauczania integracyjnego, Kielce

Literatura uzupełniająca

1. M. PilarAmya ( 2005) Ćwiczenia plastyczne które wzbogacą wyobraźnię dziecka, Kraków

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 30h

Przygotowanie się do zajęć: 5h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.