Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie umiejętności dramowych nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-KUN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie umiejętności dramowych nauczyciela
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W17 - ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

PEP1_U08 - potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

PEP1_U18 - potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów i zadań pedagogicznych

PEP1_U20 - posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej

PEP1_K01 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

PEP1_K07 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie dramy i jej twórcy. Ogólna charakterystyka dramy. Funkcje dramy. Drama a teatr. Podział technik dramowych. Zasady organizacyjno-dydaktyczne dramy. Rozwój twórczości i kreatywności ucznia. Kompetencje nauczyciela dramy.

Wymagania:

Przygotowanie prezentacji/konspektów zajęć z zastosowaniem elementów dramy w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Ocena bardzo dobra:

student zna wszystkie wymagane pojęcia związane z dramą, jej funkcje, elementy, poziomy i znaczenie, potrafi zastosować wszystkie poznane techniki i gry dramowe, odnosii zdobytą wiedzę do projektowania własnych działań

Ocena dobra:

student zna większość pojęć związanych z dramą, jej funkcje, elementy i poziomy, potrafi zastosować techniki i gry dramowe, zna sposoby pracy w pracy w grupie

Ocena dostateczna:

student zna wybrane pojęcia związane z dramą, jej funkcje i elementy, potrafi zastosować niektóre techniki i gry dramowe, rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi go zorganizować

Ocena niedostateczna:

student nie zna podstawowych pojęć związanych z dramą, jej funkcji, elementów, poziomów i znaczenia,nie potrafi zastosować podstawowych technik i gier dramowych ani zorganizować własnego warsztatu pracy

Pełny opis:

Rys historyczny dramy

Drama – jej specyfika, elementy, klasyfikacja, funkcje i znaczenie

Rodzaje technik dramowych

Zabawy dramowe

Drama w dydaktyce

Drama w pracy wychowawczej i terapeutycznej

Rozwój twórczości i kreatywności ucznia.

Wybrane przykłady zastosowania dramy w pracy wychowawczo – dydaktycznej

Typowe trudności w pracy metodąmi dramowymi.

Umiejętności dramowe nauczyciela

Literatura:

Podstawowa

Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Kraków 2006

Matelska A., Zabawy dramowe w edukacji wczesnoszkolnej, Poznan 2001

Pankowska, K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa 2000

Witerska K., Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź 2010

uzupełniająca:

Baranowska-Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Gdańsk 2013

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczen pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2010

Gersie A., King, N., Tworzenie opowieści w edukacji i profilaktyce, Warszawa 1999

Hanford O., Karolak W., Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2009

Hanford O., Karolak W., Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2008

Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?2009

Pankowska, K., Jastrzębska-Gzella H., Madziara, A. (2006). Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Pędzich Z.(red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka, Sopot 2014

Schejbal M.(red.), Słowo i działanie. Bibliodrama w dialogu międzykulturowym, Bielsko-Biała 2013

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Sopot 2013

Witerska K., Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa 2011

Witerska K., Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Warszawa 2014

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie 15

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie dramy i jej twórcy. Ogólna charakterystyka dramy. Funkcje dramy. Drama a teatr. Podział technik dramowych. Zasady organizacyjno-dydaktyczne dramy. Rozwój twórczości i kreatywności ucznia. Kompetencje nauczyciela dramy.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Ocena bardzo dobra:

student zna wszystkie wymagane pojęcia związane z dramą, jej funkcje, elementy, poziomy i znaczenie, potrafi zastosować wszystkie poznane techniki i gry dramowe, odnosii zdobytą wiedzę do projektowania własnych działań

Ocena dobra:

student zna większość pojęć związanych z dramą, jej funkcje, elementy i poziomy, potrafi zastosować techniki i gry dramowe, zna sposoby pracy w pracy w grupie

Ocena dostateczna:

student zna wybrane pojęcia związane z dramą, jej funkcje i elementy, potrafi zastosować niektóre techniki i gry dramowe, rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi go zorganizować

Ocena niedostateczna:

student nie zna podstawowych pojęć związanych z dramą, jej funkcji, elementów, poziomów i znaczenia,nie potrafi zastosować podstawowych technik i gier dramowych ani zorganizować własnego warsztatu pracy

Pełny opis:

Rys historyczny dramy

Drama – jej specyfika, elementy, klasyfikacja, funkcje i znaczenie

Rodzaje technik dramowych

Zabawy dramowe

Drama w dydaktyce

Drama w pracy wychowawczej i terapeutycznej

Rozwój twórczości i kreatywności ucznia.

Wybrane przykłady zastosowania dramy w pracy wychowawczo – dydaktycznej

Typowe trudności w pracy metodąmi dramowymi.

Umiejętności dramowe nauczyciela

Literatura:

Podstawowa

Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Kraków 2006

Matelska A., Zabawy dramowe w edukacji wczesnoszkolnej, Poznan 2001

Pankowska, K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa 2000

Witerska K., Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź 2010

uzupełniająca:

Baranowska-Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Gdańsk 2013

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczen pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2010

Gersie A., King, N., Tworzenie opowieści w edukacji i profilaktyce, Warszawa 1999

Hanford O., Karolak W., Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2009

Hanford O., Karolak W., Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2008

Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?2009

Pankowska, K., Jastrzębska-Gzella H., Madziara, A. (2006). Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Pędzich Z.(red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka, Sopot 2014

Schejbal M.(red.), Słowo i działanie. Bibliodrama w dialogu międzykulturowym, Bielsko-Biała 2013

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Sopot 2013

Witerska K., Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa 2011

Witerska K., Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Warszawa 2014

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie 25

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.