Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie zdolności muzycznych - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-KM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie zdolności muzycznych - 1
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowy przedmiot do wyboru dla I r. pedagogiki praktycznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowy przedmiot do wyboru dla I r. pedagogiki praktycznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W17 Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych, w tym rozwoju uzdolnień własnych w wybranym obszarze sztuki

PEP1_U08 Potrafi dokonać analizy efektów własnej działalności w obszarze wybranej dziedziny sztuki, wskazać na obszary jej doskonalenia.

PEP1_U18 potrafi pracować w zespole nakierowanym na działalność artystyczna w wybrany obszarze sztuki, pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Anna Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz obecność na koncertach chóru.

Na ocenę mają wpływ nie tylko wrodzone predyspozycje muzyczne ułatwiające osiągnięcie sukcesu, ale przede wszystkim postępy, własne zaangażowanie i wkład pracy.

Pełny opis:

Chór - zajęcia grupowe mające na celu przygotowanie studentów do śpiewania w chórze utworów jednogłosowych, dwugłosowych, a także trzygłosowych.

Chór pełni rolę reprezentacyjną APS, jego zadaniem jest muzyczna oprawa uroczystości uczelni i koncerty okolicznościowe

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1) Zajęcia mają charakter ćwiczeń, prowadzone są w grupie, a także w grupach głosowych: I Sopran, II Sopran, Alt, w zależności od potrzeb także indywidualnie.

2) Podstawą zajęć jest prawidłowa emisja głosu - praca nad dykcją, wyrównaną barwą w głosach, właściwą intonacją dźwięku.

3) Zajęcia kształcą słuch rytmiczny, wysokościowy i harmoniczny

4) Repertuar obowiązkowy :

* Gaude Mater Polonia

* Mazurek Dąbrowskiego

* Gaudeamus igitur

5) repertuar uzupełniający: kanony, pieśni patriotyczne, ludowe, tradycyjne, kościelne, popularne w języku polskim, łacińskim, angielskim

6) Zajęcia wymagają poczucia odpowiedzialności jednostki za grupę

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kanony antologia - opr. Włodzimierz Sołtysik

Motety polskie - opr. Stanisław Głowacki

Śpiewnik polski - opr. Maria Wacholc

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bogumiła Tarasiewicz - " Mówię i śpiewam świadomie"

Katarzyna Zachwatowicz - Jasieńska - "Polskie belcanto - Jak śpiewać dobrze"

Stanisław Głowacki - "Motety polskie"

Marcin Łukasz Mazur i Włodzimierz Sołtysik - "12 kolęd na głosy równe"

Maria Wacholc - "Śpiewnik polski"

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 h

Przygotowanie do zajęć, studia literaturowe: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.