Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne problemy współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-EPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacyjne problemy współczesnej Europy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil:

akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W07

- Ma wiedzę o strukturach politycznych i ekonomicznych istotnych dla życia we współczesnej zjednoczonej Europie oraz o najważniejszych ustaleniach instytucji europejskich dotyczących edukacji.

- Ma wiedzę o szansach i zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem społeczeństw wielokulturowych, ze szczególną uwagą poświęconą edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych związanych z procesami zjednoczeniowymi i wielokulturowością, odnosząc je do problematyki edukacyjnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, przy poszanowaniu różnorodności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Istota zmian edukacyjnych w wybranych państwach europejskich - porównania z Polską

Pełny opis:

Ogólne wiadomości o Europie i zachodzących zmianach na kontynencie. Powstanie Unii Europejskiej dyktowało konieczność zmian w edukacji i zarazem pozostawienia dotychczasowego dorobku i specyfiki poszczególnych państw członkowskich. Szczególne zadania polegają na tym, jak włączyć do szeroko rozumianej oświaty dzieci i młodzież z krajów Azji i Afryki. jakie mogą na tym tle powstawać trudności obiektywne i subiektywne. Przełamywanie uprzedzeń do przybyszy i włączanie ich do kultury i obyczajów kraju w którym przebywają. Praw i obowiązki wynikające z integracji europejskiej.

Literatura:

Czubiński A., Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2000

Łastawski K., Od idei integracji europejskiej od najdawniejszych idei do Unii Europejskiej, Warszawa 2004

Kosyrz Z., Oblicza tożsamości, Warszawa 2012

Malinowski L., Unia Europejska- państwa-gospodarka- szkolnictwo, Warszawa 2005

Uwagi:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Istota zmian edukacyjnych w wybranych państwach europejskich - porównania z Polską

Pełny opis:

Ogólne wiadomości o Europie i zachodzących zmianach na kontynencie. Powstanie Unii Europejskiej dyktowało konieczność zmian w edukacji i zarazem pozostawienia dotychczasowego dorobku i specyfiki poszczególnych państw członkowskich. Szczególne zadania polegają na tym, jak włączyć do szeroko rozumianej oświaty dzieci i młodzież z krajów Azji i Afryki. jakie mogą na tym tle powstawać trudności obiektywne i subiektywne. Przełamywanie uprzedzeń do przybyszy i włączanie ich do kultury i obyczajów kraju w którym przebywają. Praw i obowiązki wynikające z integracji europejskiej.

Literatura:

Kosyrz Z., Oblicza tożsamości, Warszawa 2012

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa 2011

Malinowski L., Unia Europejska- państwa- gospodarka- szkolnictwo, Warszawa 2005

Do pozostałych tekstów może być dobrana literatura szczegółowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.