Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-BRW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W03 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu wychowania i

kształcenia, jego filozoficznych, społeczno - kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

PEP1_W05 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki dla analizowania i interpretowania

wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowania

PEP1_U12 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

PEP1_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

PEP1_K03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje

działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne:

1. Student zna rolę i funkcje układu kostnoszkieletowego.

2. Student zna rolę i funkcje układu pokarmowego

3. Student zna rolę i funkcje układu odpornościowego.

4. Student zna rolę i funkcje układu krwionośnego.

5. Student zna rolę i funkcje układu oddechowego.

6. Student zna rolę i funkcje układu nerwowego.

7. Student zna substancje szkodliwe dla człowieka.

Pełny opis:

1. Podstawy genetyki (podstawowe pojęcia i zjawiska) .

2. Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka (ochrona przez czynnikami zaburzającymi).

2. Rozwój układu nerwowego człowieka.

3. Narządy zmysłów i ich funkcjonowanie oraz integracja.

4. Zmysł równowagi, czucia głębokiego, dotyku.

5. Zmysł wzroku i słuchu.

6. Zmysł Smaku i węchu.

Literatura:

1. Jaczewski A., (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 2001.

2. Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3. Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4. Hoser P., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1997.

5. Jopkiewicz A., Suliga E. (red.), Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Radom - Kielce 1998.

6. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2004.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 45

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne:

1. Student zna rolę i funkcje układu kostnoszkieletowego.

2. Student zna rolę i funkcje układu pokarmowego

3. Student zna rolę i funkcje układu odpornościowego.

4. Student zna rolę i funkcje układu krwionośnego.

5. Student zna rolę i funkcje układu oddechowego.

6. Student zna rolę i funkcje układu nerwowego.

7. Student zna substancje szkodliwe dla człowieka.

Pełny opis:

1. Podstawy genetyki (podstawowe pojęcia i zjawiska) .

2. Przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka (ochrona przez czynnikami zaburzającymi).

2. Rozwój układu nerwowego człowieka.

3. Narządy zmysłów i ich funkcjonowanie oraz integracja.

4. Zmysł równowagi, czucia głębokiego, dotyku.

5. Zmysł wzroku i słuchu.

6. Zmysł Smaku i węchu.

Literatura:

1. Jaczewski A., (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 2001.

2. Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3. Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4. Hoser P., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1997.

5. Jopkiewicz A., Suliga E. (red.), Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Radom - Kielce 1998.

6. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2004.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 45

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne:

1. Student zna rolę i funkcje układu kostnoszkieletowego.

2. Student zna rolę i funkcje układu pokarmowego

3. Student zna rolę i funkcje układu odpornościowego.

4. Student zna rolę i funkcje układu krwionośnego.

5. Student zna rolę i funkcje układu oddechowego.

6. Student zna rolę i funkcje układu nerwowego.

7. Student zna substancje szkodliwe dla człowieka.

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Rola i funkcje układu kostnoszkieletowego.

2. Rola i funkcje układu pokarmowego

3. Rola i funkcje układu odpornościowego.

4. Rola i funkcje układu krwionośnego.

5. Rola i funkcje układu oddechowego.

6.Rola i funkcje układu nerwowego.

7. Substancje szkodliwe dla człowieka.

Literatura:

1. Jaczewski A., (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 2001.

2. Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3. Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4. Hoser P., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1997.

5. Jopkiewicz A., Suliga E. (red.), Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Radom - Kielce 1998.

6. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2004.

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 45

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 20

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.