Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-WZF1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: WWR, wychowanie przedszkolne, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 Zna prawidłowości: a) rozwoju fizycznego, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym i ma świadomość, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

PC1_KS_W06 Zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego.

Umiejętności

PC1_KS_U03 Umie organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego.

PC1_KS_U05 Umie organizować współpracę z rodzicami w zakresie wspólnej troski o rozwój fizyczny i zdrowie dzieci przedszkolnych.

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K06 Docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Anna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Anna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas realizacji treści programowych zostaną wykorzystane głównie metody słowne oraz poglądowe.

Egzamin pisemny, podczas którego student otrzymuje zagadnienia z następujących obszarów problemowych: a) prawidłowości rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, b) metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, c)rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym – metody i sposoby oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka d) żywienie dziecka w wieku przedszkolnym i związane z zagadnieniem problemy dla rozwoju dziecka, e) choroby wieku dziecięcego, f) bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, g)kształtowanie postawy prozdrowotnej u dziecka wieku przedszkolnym oraz współpraca z rodzicami w tym zakresie. Udzielenie pełnej/wyczerpującej odpowiedzi pisemnej na wszystkie zagadnienia równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym

4.Choroby wieku dziecięcego,

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym,

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym,

6.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Literatura:

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

7. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Anna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas realizacji treści programowych zostaną wykorzystane głównie metody słowne oraz poglądowe.

Egzamin pisemny, podczas którego student otrzymuje zagadnienia z następujących obszarów problemowych: a) prawidłowości rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, b) metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, c)rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym – metody i sposoby oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka d) żywienie dziecka w wieku przedszkolnym i związane z zagadnieniem problemy dla rozwoju dziecka, e) choroby wieku dziecięcego, f) bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, g)kształtowanie postawy prozdrowotnej u dziecka wieku przedszkolnym oraz współpraca z rodzicami w tym zakresie. Udzielenie pełnej/wyczerpującej odpowiedzi pisemnej na wszystkie zagadnienia równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym

4.Choroby wieku dziecięcego,

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym,

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym,

6.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Literatura:

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

7. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Anna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas realizacji treści programowych zostaną wykorzystane głównie metody słowne oraz poglądowe.

Egzamin pisemny, podczas którego student otrzymuje zagadnienia z następujących obszarów problemowych: a) prawidłowości rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, b) metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, c)rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym – metody i sposoby oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka d) żywienie dziecka w wieku przedszkolnym i związane z zagadnieniem problemy dla rozwoju dziecka, e) choroby wieku dziecięcego, f) bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, g)kształtowanie postawy prozdrowotnej u dziecka wieku przedszkolnym oraz współpraca z rodzicami w tym zakresie. Udzielenie pełnej/wyczerpującej odpowiedzi pisemnej na wszystkie zagadnienia równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym

4.Choroby wieku dziecięcego,

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym,

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym,

6.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Literatura:

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

7. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Urszula Durlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas realizacji treści programowych zostaną wykorzystane głównie metody słowne oraz poglądowe.

Egzamin pisemny, podczas którego student otrzymuje zagadnienia z następujących obszarów problemowych: a) prawidłowości rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, b) metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, c)rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym – metody i sposoby oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka d) żywienie dziecka w wieku przedszkolnym i związane z zagadnieniem problemy dla rozwoju dziecka, e) choroby wieku dziecięcego, f) bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym, g)kształtowanie postawy prozdrowotnej u dziecka wieku przedszkolnym oraz współpraca z rodzicami w tym zakresie. Udzielenie pełnej/wyczerpującej odpowiedzi pisemnej na wszystkie zagadnienia równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym

4.Choroby wieku dziecięcego,

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym,

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym,

6.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Literatura:

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

2. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

3. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

4. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

7. Mizelli L.R.: Jak ustrzec swoje dziecko?...przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwałtem, molestowaniem seksualnym, utonięceim, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 1996

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego

i wychowania fizycznego we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocena efektów kształcenia: Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zachowania zdrowotne, zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

4.Choroby wieku dziecięcego.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Rozwój fizyczny, psychoruchowy i fizyczny u dzieci w wieku przedszkolnym Prawidłowości i zakłócenia rozwoju sprawności ruchowej dzieci.

7. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego

9. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa 2002.

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980.

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6.

Gniewkowski W, Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Konieczność zaspokojenia potrzeby ruchu u maluchów. Dbałość o ich zdrowie oraz rozwój sprawności ruchowej w domu i w przedszkolu, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci w tym sprawności manualnej i zdolności panowania nad własną aktywnością ruchową w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca:

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. CEBP, Kraków 2011.

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane

w Metodzie Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP, Kraków 2012.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 12h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 10h

Opracowanie scenariuszy i przygotowanie do zajęć pokazowych: 8h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachnio
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Żach
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego

i wychowania fizycznego we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocena efektów kształcenia: Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zachowania zdrowotne, zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

4.Choroby wieku dziecięcego.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Rozwój fizyczny, psychoruchowy i fizyczny u dzieci w wieku przedszkolnym Prawidłowości i zakłócenia rozwoju sprawności ruchowej dzieci.

7. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego

9. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa 2002.

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980.

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6.

Gniewkowski W, Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Konieczność zaspokojenia potrzeby ruchu u maluchów. Dbałość o ich zdrowie oraz rozwój sprawności ruchowej w domu i w przedszkolu, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci w tym sprawności manualnej i zdolności panowania nad własną aktywnością ruchową w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca:

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. CEBP, Kraków 2011.

Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane

w Metodzie Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP, Kraków 2012.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 12h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 10h

Opracowanie scenariuszy i przygotowanie do zajęć pokazowych: 8h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wychowania zdrowotnego i fizycznego, pozwalającej na zrozumienie istoty współczesnych celów i zadań edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

samodzielnie opracowany scenariusz zajęć wychowania fizycznego, przesłany pocztą w domenie www.aps.edu.pl do 10.06.2020

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1. Podstawowe zagadnienia kultury fizycznej

2. Motoryczność w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3. Podstawy teoretyczne przygotowania lekcji wychowania fizycznego

4. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

5. Realizacja wychowania fizycznego w szkole

6. Mindfulness a dzieci – szanse i możliwości

7. Metoda kontroli i oceny

8. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego

9. Wady postawy ciała

10. Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach wychowania fizycznego

Literatura:

1. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978

2. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980

3. Gniewkowski W. (1983), O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu 1983 nr 1, 3-6.

4. Gniewkowski W., Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2007

6. Snel E., Uważność i spokój żabki, Wydawnictwo CoJaNaTo 2005.

7. Tatarczuk J., Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2001

8. Woynarowska B., Kapica M., Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Warszawa 2001

Od 13.03.2020

Czasopismo Wychowanie fizyczne i zdrowotne (2017, 2018, 2019) wybrane artykuły dostępne on-line, udostępnione przez wykładowcę.

Berczyński M., Wychowanie fizyczne w szkole. Poradnik dla nauczyciela (2012), Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12 godz.

zapoznanie się z literaturą – 8 godz.

przygotowanie się do zaliczenia – 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.