Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-WSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji

PCK1_KK_W09 Ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania wsparcia pedagogicznego dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzinom

PCK1_KK_U01 Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka

PCK1_KK_U02 Umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji

pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia

PCK1_KK_U06 Ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami

procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji

PCK1_KK_U08 Potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej

PCK1_KK_K03 Dostrzega i formułuje typowe dylematy moralne i etyczne związane z pracą nauczyciela, nauczycielawychowawcy i nauczyciela-terapeuty

PCK1_KK_K03 Wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu i w szkole

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołodziejska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Anna Kołodziejska, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: ocena wiedzy na podstawie kolokwium z literatury przedmiotu; ocena wiedzy i przygotowania do zajęć na podstawie dyskursu prowadzonego podczas części konwersatoryjnej plus ocena kompetencji społecznej na podstawie udziału studenta w rozwiązywaniu problemów omawianych podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: aktualne i głośne w mediach przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny (materiał filmowy).

Literatura:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 20012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

Nakład pracy studenta:

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 10h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska, Anna Kołodziejska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: aktualne i głośne w mediach przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny (materiał filmowy).

Literatura:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 20012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

literatura (przygotowanie do zaliczenia): 10h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: aktualne i głośne w mediach przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny (materiał filmowy).

Literatura:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 20012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

zajęcia: 12h

przygotowanie do zajęć: 5h

przygotowanie do zaliczenia: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Aleksandra Drążkiewicz, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie kolokwium (ustnego lub pisemnego).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: aktualne i głośne w mediach przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny (materiał filmowy).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 2012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Lit. uzupełniająca:

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa Prawo oświatowe

Uwagi:

Punkty ECTS (1):

zajęcia kontaktowe - 15h

praca własna z literaturą - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie kolokwium (ustnego lub pisemnego).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: aktualne i głośne w mediach przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny (materiał filmowy).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 2012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Lit. uzupełniająca:

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa Prawo oświatowe

Uwagi:

Punkty ECTS (1):

zajęcia kontaktowe - 12h

praca własna z literaturą - 18h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Emilia Gogacz, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie kolokwium (ustnego lub pisemnego).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Zajęcia opierają się na materiale poglądowym: aktualne i głośne w mediach przypadki trudne, doświadczenia studentów i zaprzyjaźnionych nauczycieli, analiza przypadku konkretnej rodziny (materiał filmowy).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 2012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Lit. uzupełniająca:

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

przygotowanie do zaliczenia: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu Metodyka wychowania, bardziej jednak niż na problematyce dziecka - skupiają się na jego otoczeniu (kwestiach wychowania na poziomie osób podejmujących działania znaczące dla wychowania i na odpowiedzialności dorosłych).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w postaci konwersatorium (z koniecznymi w niektórych sytuacjach elementami wykładu): prawa rodziców i ich obowiązki, prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami i jego obowiązki, planowanie i przygotowanie spotkania nauczyciela z rodzicami, kontrola przebiegu spotkania, wykorzystanie informacji zwrotnej dla doskonalenia swojego warsztatu pedagogicznego, umiejętności komunikacyjne przydatne w kontaktach z rodzicami. Osobne zagadnienie stanowi problematyka źródeł konfliktów szkoła-dom, sposoby zapobiegania i ich rozwiązywanie, poszukiwanie pomocy w sytuacjach konfliktowych w środowisku.

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Babiuch Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa 2007

Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki,. Toruń 2012

Mendel Maria, Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń cop. 2001

Seweryńska Anna Maria, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004

Mendel M., Rodzice i nauczyciela jako sprzymierzeńcy, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2007

Lit. uzupełniająca:

Sawicka Antonina, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1991

Trempała Edmund, Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek, 2003

Współpraca szkoły z rodzicami, red. Grażyna Łaniewska; Białystok 2001

Rogala Stanisław, Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa, Wrocław 1989

Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2004

Badora S.,Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000-2001

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

zajęcia: 15h

przygotowanie do zajęć: 5h

przygotowanie do zaliczenia: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.