Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wsparcie rodziny małego dziecka o zaburzonym rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-WRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wsparcie rodziny małego dziecka o zaburzonym rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: TPE, wczesne wspomaganie, stac. i niestac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01

Wymienia i wyjaśnia podstawowe założenia systemowego modelu funkcjonowania rodziny oraz modele rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością; identyfikuje problemy dotyczące macierzyństwa kobiet posiadających dziecko z zaburzonym rozwojem; opisuje zagadnienia dotyczące rodziny w percepcji rodzeństwa dzieci z zaburzonym rozwojem

PC1_KS_W01

Wymienia i opisuje problemy, z jakimi borykają się rodzice posiadający dziecko z zaburzonym rozwojem

PC1_KS_W04

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą instytucjonalnych form pomocy rodzinie

PC1_KS_W05

Opisuje czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

PC1_KS_W06

Wymienia i opisuje zasady prowadzenia interwencji kryzysowej, poradnictwa, grup wsparcia oraz działań o charakterze psychoedukacyjnym

PC1_KS_U02

Rozpoznaje problemy rodziny z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

PC1_KS_U03

Właściwe dobiera i stosuje odpowiednie formy wspierania rodziny z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

PC1_KS_U04

Projektuje plan pracy terapeutycznej z wykorzystaniem poznanych metod wspierania rodziny

PC1_KS_K02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i dostrzega wartość podejmowanych działań z zakresu wspierania rodziny z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

kolokwium pisemne, ocena wypowiedzi ustnej, ocena przygotowanej pracy, obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Systemowy model funkcjonowania rodziny

Czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - informacje o diagnozie, reakcje rodziców

Strategie radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju

Rozmowa, wywiad jako źródło pomocy

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo

Psychoedukacja

Instytucjonalne formy pomocy

Grupy wsparcia

Literatura:

Bernard, H. S., MacKenzie, K. R. (2001), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk: GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia., Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kielin, J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk: GWP.

Kubacka-Jasiecka (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Obuchowska, I.( 2008), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP

Pisula E. (1997), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.

Pisula E., Danilewicz D. (red.). (2007), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny, ocena przygotowanej pracy, obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Systemowy model funkcjonowania rodziny

Czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - informacje o diagnozie, reakcje rodziców

Strategie radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju

Rozmowa, wywiad jako źródło pomocy

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo

Psychoedukacja

Instytucjonalne formy pomocy

Grupy wsparcia

Literatura:

Bernard, H. S., MacKenzie, K. R. (2001), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk: GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia., Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kielin, J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk: GWP.

Kubacka-Jasiecka (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Obuchowska, I.( 2008), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP

Pisula E. (1997), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.

Pisula E., Danilewicz D. (red.). (2007), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny, ocena przygotowanej pracy, obserwacja studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

Systemowy model funkcjonowania rodziny

Czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - informacje o diagnozie, reakcje rodziców

Strategie radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju

Rozmowa, wywiad jako źródło pomocy

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo

Psychoedukacja

Instytucjonalne formy pomocy

Grupy wsparcia

Literatura:

Bernard, H. S., MacKenzie, K. R. (2001), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk: GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia., Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kielin, J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk: GWP.

Kubacka-Jasiecka (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Obuchowska, I.( 2008), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP

Pisula E. (1997), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.

Pisula E., Danilewicz D. (red.). (2007), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 18h

Przygotowanie się do egzaminu 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny, ocena projektu

Pełny opis:

Systemowy model funkcjonowania rodziny

Czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - informacje o diagnozie, reakcje rodziców

Strategie radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju

Rozmowa, wywiad jako źródło pomocy

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo

Psychoedukacja

Instytucjonalne formy pomocy

Grupy wsparcia

Literatura:

Bernard, H. S., MacKenzie, K. R. (2001), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk: GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia., Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kielin, J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk: GWP.

Kubacka-Jasiecka (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Obuchowska, I.( 2008), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP

Pisula E. (1997), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.

Pisula E., Danilewicz D. (red.). (2007), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny, ocena projektu

Pełny opis:

Systemowy model funkcjonowania rodziny

Czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - informacje o diagnozie, reakcje rodziców

Strategie radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju

Rozmowa, wywiad jako źródło pomocy

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo

Psychoedukacja

Instytucjonalne formy pomocy

Grupy wsparcia

Literatura:

Bernard, H. S., MacKenzie, K. R. (2001), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk: GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia., Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kielin, J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk: GWP.

Kubacka-Jasiecka (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Obuchowska, I.( 2008), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP

Pisula E. (1997), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.

Pisula E., Danilewicz D. (red.). (2007), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny, ocena projektu

Pełny opis:

Systemowy model funkcjonowania rodziny

Czynniki warunkujące sytuację psychospołeczną rodzin z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Problemy rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - informacje o diagnozie, reakcje rodziców

Strategie radzenia sobie ze stresem u rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju

Rozmowa, wywiad jako źródło pomocy

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo

Psychoedukacja

Instytucjonalne formy pomocy

Grupy wsparcia

Literatura:

Bernard, H. S., MacKenzie, K. R. (2001), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk: GWP.

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia., Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kielin, J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk: GWP.

Kubacka-Jasiecka (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Obuchowska, I.( 2008), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP

Pisula E. (1997), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.

Pisula E., Danilewicz D. (red.). (2007), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, pokaz, symulacja, ćwiczenie, praca z tekstem, film, gra dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuracki
Prowadzący grup: Kamil Kuracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.