Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wieku dziecięcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PYW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia wieku dziecięcego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowy moduł dla Ir. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i rozwijać profesjonalne umiejętności korzystając z polsko- i obcojęzycznych źródeł oraz nowoczesnych technologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin:

test 24 pytania- jednokrotnego wyboru

punktacja:

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Ćwiczenia:

ZAL na podstawie:

obecność na zajęciach, aktywność, prezentacja zaburzeń rozwojowych, przeprowadzonej obserwacji dziecka

Pełny opis:

Wykład

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju dziecka. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej.

Koncepcje rozwoju człowieka (Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg)

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci.

Charakterystyka okresów rozwojowych: rozwój dziecka w okresie prenatalnym,rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (niemowlęcym, poniemowlęcym), średniego dzieciństwa i późnego dzieciństwa.

Ćwiczenia

Zaburzenia lękowe

Postaci depresji u dzieci

Autyzm. Zespół Aspargera

Zaburzenia motoryczne. Zaburzenia procesów intelektualnych

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Problemy dojrzałości szkolnej i równego startu szkolnego. Rola środowiska rodzinnego w rozwoju dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

Literatura uzupełniająca

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Piaget J. (2006) Studia z psychologii dziecka. Warszawa PWN.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prezentacji: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin

test 24 pytania- jednokrotnego wyboru

punktacja:

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Ćwiczenia:

ZAL na podstawie:

obecność na zajęciach, aktywność w dyskusji, wykonanie zadań prezentacja zaburzeń rozwojowych,

Pełny opis:

Wykład

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju dziecka. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej.

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Ćwiczenia

Rola bajki i zabawy w rozwoju dziecka

Zaburzenia lękowe u dzieci

Postaci depresji u dzieci

Autyzm. Zespół Aspargera

Zaburzenia motoryczne.

Zaburzenia procesów intelektualnych

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Problemy dojrzałości szkolnej i równego startu szkolnego.

Rola środowiska rodzinnego w rozwoju dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

Literatura uzupełniająca

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Piaget J. (2006) Studia z psychologii dziecka. Warszawa PWN.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prezentacji: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Małgorzata Rey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin testowy, sprawdzający poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotu.

Ćwiczenia:

- sprawdzające poziom osiągnięcia umiejętności dokonywania podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci): ZAL na podstawie: na podstawie aktywności na zajęciach i wykonaniu planowanych zadań i udziału w dyskusjach;

- sprawdzenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, korzystając z polsko- i obcojęzycznych źródeł oraz nowoczesnych technologii. i umiejętności: ZAL na podstawie: wykonania i przedstawienia prezentacji zaburzeń rozwojowych.

Pełny opis:

Wykład

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju dziecka. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej.

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Ćwiczenia

Rola bajki i zabawy w rozwoju dziecka

Zaburzenia lękowe u dzieci

Postaci depresji u dzieci

Autyzm. Zespół Aspargera

Zaburzenia motoryczne.

Zaburzenia procesów intelektualnych

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Problemy dojrzałości szkolnej i równego startu szkolnego.

Rola środowiska rodzinnego w rozwoju dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 2-4),

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 8 i 9).

Literatura uzupełniająca

Davidson A., Davidson R., (2000), Jak wychować wspaniałe dziecko, Warszawa: Książka i Wiedza

Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. (1998), Dziecko emocjonalnie inteligentne. Poznań: Moderski i S-ka

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Piaget J. (2006) Studia z psychologii dziecka. Warszawa PWN.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prezentacji: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci. Ponadto pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych. Będzie potrafił dostrzec przejawy rozwoju prawidłowego i zaburzonego i różnicować rozwój prawidłowy i zaburzony dziecka. Będzie potrafił dokonać obserwacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci.

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin;

Ćwiczenia: aktywny udział w dyskusji, zadania praktyczne;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Pojęcie rozwoju

1.1. Rozwój, dojrzewanie, uczenie się

1.2. Okresy sensytywne w ontogenezie

2. Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej

3. Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie i dorastaniu. Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju)

4. Czynniki zaburzeń rozwoju: biologiczne i społeczne

5. Charakterystyka prawidłowego rozwoju psychoruchowego - szczegółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania

5.1. Rozwój motoryczny dziecka

5.2. Rozwój procesów poznawczych (Teoria rozwoju poznawczego J.Piageta).

5.3. Rozwój społeczno – emocjonalny (Teoria przywiązania J. Bowlby’ego; Klasyfikacja typów przywiązania wg M. Ainsworth; Teoria Psychodynamiczna S. Freuda; Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona)

5.4. Rozwój moralny (Stadia rozwoju moralnego wg J. Piageta, Poziomy rozumowania moralnego L. Kohlberga).

5.5. Rozwój osobowości: temperament (biologiczne uwarunkowania indywidualności), tworzenie własnego JA, samoświadomość, samoocena.

6. Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach: ruchowej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej.

7. Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego

7.1. Zaburzenia kontaktu i komunikacji

7.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

7.3. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy

7.4. Ryzyko dysleksji

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju - metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009.

2. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

3. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, s. 16-26, 43-79, 115-225.

6. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 32 -104.

7.Pisula, E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005, s. 13-72, 113-141.

9. Wolańczyk, T., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wyd. Bifolium, Lublin 1999, s. 14-90.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

2. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

3. Natowska H., Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. WSiP, Warszawa 1980.

4. Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym, CEBP, Kraków 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

* wykład aktywizujący,

* prezentacja multimedialna,

* analiza przypadków,

* dyskusja dydaktyczna,

* praca z tekstem,

* materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zapozna się z przebiegiem rozwoju prawidłowego dzieci. Ponadto pozna przyczyny zaburzeń rozwojowych. Będzie potrafił dostrzec przejawy rozwoju prawidłowego i zaburzonego i różnicować rozwój prawidłowy i zaburzony dziecka. Będzie potrafił dokonać obserwacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie dzieci.

Pomiar efektów kształcenia:

Wykład: egzamin;

Ćwiczenia: kolokwium, aktywny udział w dyskusji, zadania praktyczne;

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady

Blok I Wprowadzenie - terminologia i podstawowe pojęcia psychologii wieku dziecięcego

• Przedmiot i zadania psychologii rozwoju dziecka;

• Pojęcie normy i psychopatologii rozwojowej;

• Okresy sensytywne w ontogenezie;

• Kryteria podziału życia człowieka na etapy. Kryzysy rozwojowe normatywne i nienormatywne;

• Uwarunkowania rozwoju w dzieciństwie i dorastaniu (Czynniki biologiczne i społeczne);

• Różnice indywidualne a nieprawidłowości rozwojowe (zaniedbania środowiskowe, rozwój nieharmonijny, fragmentaryczne deficyty, opóźnienia, zaburzenia rozwoju);

Blok II Charakterystyka poszczególnych sfer rozwojowych w świetle teorii psychologicznych

• Rozwój poznawczy dziecka (Teoria rozwoju poznawczego J.Piageta, L. Wygotskiego, J. Brunera);

• Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka (Teoria przywiązania J. Bowlby’ego; Klasyfikacja typów przywiązania wg M. Ainsworth; Teoria Psychodynamiczna S. Freuda; Koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona);

• Rozwój moralny dziecka (Stadia rozwoju moralnego wg J. Piageta, Poziomy rozumowania moralnego L. Kohlberga);

• Rozwój tożsamości w adolescencji (Teoria J. Marcii);

Blok III Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego

• FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy;

• Spectrum zaburzeń autystycznych;

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;

• Zaburzenia lękowe u dzieci, w tym zaburzenia, gdzie lęk jest istotnym aspektem – mutyzm wybiórczy;

Ćwiczenia

Blok I Pojęcie rozwoju. Rodzaje zmian rozwojowych

• Charakter zmian: ilościowe vs. Jakościowe;

• Powszechność zmian: zmiany uniwersalne (powszechne), wspólne, indywidualne;

• Czas występowania: zmiany punktualne i niepunktualne;

• Uwarunkowania zmiany: wydarzenia traumatyczne, wydarzenia krytyczne, wydarzenia niepunktualne – tzw. punkty zwrotne;

• Dynamika zmian rozwojowych – procesy determinujące zmiany rozwojowe: dojrzewanie i uczenie się;

• Charakterystyka modeli zmiany rozwojowej: model liniowy, model stadialny, model cykliczno – fazowy .

Blok II Charakterystyka okresów rozwojowych – prawidłowości rozwoju psychoruchowego: szczegółowe osiągnięcia dziecka od niemowlęctwa po okres dorastania w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego, społeczno – emocjonalnego

• Rozwój dziecka w okresie prenatalnym;

• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (niemowlęcym, poniemowlęcym);

• Rozwój dziecka w okresie przedszkolnym;

• Rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym;

Blok III Zaburzenia rozwoju w poszczególnych sferach: ruchowej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej

• Zaburzenia motoryczne;

• Zaburzenia procesów intelektualnych;

• Specyficzne trudności w nauce - zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej;

Blok IV Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju - metody profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B., Psychologia rozwoju człowieka, (w:) Psychologia, red. J. Strelau, D. Doliński, GWP, Spopt 2011, tom 2, s.96 - 292.

2. Schaffer, D. R., Kipp, K., Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Harmonia, Gdańsk, 2015 s. 31-38, 86-89, 127-283, 369- 500, 579-650.

3. Kielar – Turska, M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Warszawa 2000, t.1; Podrozdziały: Średnie dzieciństwo, s. 299 – 306, Późne dzieciństwo, s.306 - 309.

4. Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2004, s. 79-98, 161-182.

Literatura uzupełniająca:

1. Brich, A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

2. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

3. Schaffer, R., Psychologia dziecka. PWN, Warszawa 2009

4. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.165-205.

5. Smykowski, B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, (w:) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s.207-258.

6. Bryant, P. E., Colman, A. M. (red.), Psychologia Rozwojowa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

7. Brzezińska, A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.

8. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwo WSiP,

Uwagi:

Metody kształcenia:

* wykład aktywizujący,

* prezentacja multimedialna,

* analiza przypadków,

* dyskusja dydaktyczna,

* praca z tekstem,

* materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.