Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy i pakiety edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PPE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy i pakiety edukacyjne
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla IIIr. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowy moduł dla IIIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie podstawy programowej oraz dostępnych na rynku wydawniczym pakietów edukacyjnych. Ich rolą jest pobudzenie refleksyjnego i krytycznego podejścia w interpretacji zapisów, wyborze pakietu oraz realizacji treści podręcznika podczas zajęć z dziećmi. Zajęcia mają inspirować do podejmowania autorskich projektów dotyczących konstruowania programów i wykorzystywania podręczników w pracy z uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Podstawa Programowa – cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.

2. Programy edukacyjne – pojęcie programu szkolnego, budowa programu.

Projekt autorskiego programu edukacyjnego – prezentacje.

3. Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym.

4. Ewaluacja podręcznika szkolnego jako narzędzia kompetencji czytelniczych dziecka.

Literatura:

1. Bałachowicz J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. WSiP, Warszawa.

2. Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017), Zrozumieć uczenie się – zmienić wczesną edukację. Wyd. APS, Warszawa.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) (2016), Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego. W jaki sposób treści zawarte w tej książce pomogą w opracowaniu programu edukacyjnego dla starszych przedszkolaków. W: tegoż, Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Bliżej Przedszkola, Kraków.

4. Klus-Stańska D., Nowicka M. (2013). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Rozdz.I. Czy szkoła rzeczywiście uczy czytać? Wyd. Harmonia, Gdańsk.

5. Sanocka, K. (2012). Stereotypy płci w czytankach – wybrane przykłady zmian zachodzących w polskich szkołach. Dostęp: http://www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl/tl_files/palimpsest/2012-04-23/Pliki%20na%20strone/Sanocka.pdf

6. Skrzypczak, J. (2003). Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań.

7. Witkowska-Tomaszewska A. (2015). Podręcznik jako narzędzie kreowania podmiotowości [w:] Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Wyd. APS, Warszawa.

8. Zalewska, E. (2009). Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa.

9. Zalewska E. (2009), Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

10. Aktualna Podstawa Programowa edukacji wczesnoszkolnej.

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Ma uszczegółowioną wiedzę na temat nowoczesnych programów i pakietów edukacyjnych.

PE1_U05 Ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia prostych badan pedagogicznych w obszarze uczestnictwa w programach edukacyjnych i użytkowania pakietów edukacyjnych, w tym umiejętności formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazania kierunków dalszych działań

PE1_K08 przywiązuje dużą wagę do znajomości dydaktycznych podstaw własnych działań pedagogicznych, programów nauczania i pakietów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania na etapie wczesnej edukacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: obecność; aktywność; projekt autorskiego programu – praca w grupie, prezentacja; analiza tekstu czytanki i poleceń pod kątem rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci – praca w parze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Zaliczenie

Przygotowanie recenzji jednego wybranego podręcznika

Pełny opis:

1.(4h) Podstawa programowa. (Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.)

2. (4h) Programy edukacyjne. (Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studencki autorski program edukacyjny.)

3. (2h)Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. (Prezentacja wyników badań nad ewaluacją podręcznika pod kontem rozwoju aktywności poznawczej ucznia.)

4. (5h) Elementarz, pakiety edukacyjny. (Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.)

Literatura:

1. J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2. E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3. E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Przygotowanie się do zajęć, czytanie lektury (15h)

Przygotowanie się do zajęć (15h)

Przygotowanie projektu (30h)

ECTS 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów.

Zaliczenie

Przygotowanie recenzji jednego wybranego podręcznika

Pełny opis:

1.(4h) Podstawa programowa. (Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.)

2. (4h) Programy edukacyjne. (Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studencki autorski program edukacyjny.)

3. (2h)Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. (Prezentacja wyników badań nad ewaluacją podręcznika pod kontem rozwoju aktywności poznawczej ucznia.)

4. (5h) Elementarz, pakiety edukacyjny. (Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2. E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3. E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

6. Witkowska-Tomaszewska, Podręcznik jako narzędzie kreowania podmiotowości [w:] Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości, Wyd. APS, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa

7. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

8. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Przygotowanie się do zajęć, czytanie lektury (15h)

Przygotowanie się do zajęć (15h)

Przygotowanie projektu (30h)

ECTS 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody kształcenia:

Projektowa, dyskusja, burza mózgów, podająca

Zaliczenie

Przygotowanie recenzji jednego wybranego podręcznika

Pełny opis:

1.(4h) Podstawa programowa. (Cele, zadania szkoły, wytyczne do pracy, treści programowe.)

2. (4h) Programy edukacyjne. (Pojęcie programu szkolnego, budowa programu, projekt studencki autorski program edukacyjny.)

3. (2h)Pakiety edukacyjne dostępne na rynku wydawniczym. (Prezentacja wyników badań nad ewaluacją podręcznika pod kontem rozwoju aktywności poznawczej ucznia.)

4. (5h) Elementarz, pakiety edukacyjny. (Projekt studencki ewaluacja wybranego podręcznika szkolnego.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Skrzypczak, Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań 2003

2. E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

3. E. Zalewska, Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno- analitycznym, [za:] T. Höhne, Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissen Und Mediwntheorie des Schulbuches, [w:] L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków 2009.

4. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

5. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

6. Witkowska-Tomaszewska, Podręcznik jako narzędzie kreowania podmiotowości [w:] Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska, Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości, Wyd. APS, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa

7. R. J. Marzano Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

8. Podstawa programowa z komentarzami: Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, MEN, Warszawa 2009

Uwagi:

Przygotowanie się do zajęć, czytanie lektury (15h)

Przygotowanie się do zajęć (15h)

Przygotowanie projektu (30h)

ECTS 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kupiec
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.