Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MZR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Helie, Maria Pielichowska, Bożena Żach
Prowadzący grup: Błażej Helie, Maria Pielichowska, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Formy i kryteria oceny:

- Przygotowanie dydaktycznych pomocy przyrodniczych w obszarze poznawania/rozpoznawania wybranych gatunków roślin (obiekty zielnikowe) i zwierząt (konstrukty) dostosowanych swoją formułą do grupy docelowej - np. dla osób słabo widzących i niewidzących.

- Przygotowanie i zaprezentowanie opisów wybranych gatunków ssaków, działania twórcze.

- rozwiązania dydaktyczne uzależnione od grupy docelowej

- Ocena końcowa to średnia ocen otrzymanych w trakcie zajęć, za przygotowywane formy, konstrukty, rozwiązania dydaktyczne.

Pełny opis:

1. Wartości i cele w edukacji przyrodniczej.

2. Edukacja przyrodnicza w książkach dla dzieci, bajkach, filmach przyrodniczych.

3. Rola zmysłów w doświadczaniu przyrody i rozwoju dziecięcego myślenia. Model schodów przyrodniczych strategią zaangażowania w przyrodę i drogą do jej poznania.

4. Metody i formy pracy na zajęciach przyrodniczych drogą do rozbudzania ciekawości przyrodniczej.

5. Zajęcia terenowe jako przykład aktywnie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

6. Techniki twórczego myślenia i działania w edukacji przyrodniczej.

7. Rola nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym. Nauczyciel jako obserwator, inicjator, moderator procesu edukacyjnego. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny. Konstruktywistyczna wizja edukacji.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

- Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

- Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

-Dymara, B. (red.) (2001). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

- Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej , red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

- Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Praktyczne i twórcze; poznanie wielozmysłowe, metoda badawczo-problemowa, zajęcia terenowe, podające, panel dyskusyjny

sumaryczna liczba ECTS -2pkt

30h - godziny kontaktowe

25h- przygotowanie się do zajęć w tym również przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych, konstruktów, które stanowią ostatecznie efekt zaliczenia przedmiotu

5h- zapoznanie się z literaturą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Żach
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Anna Falkowska, Maria Pielichowska, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska, Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.