Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia umiejętności technicznych i komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia umiejętności technicznych i komputerowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji technicznej i komputerowej

Umiejętności

PC1_KS_U03 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji technicznej i komputerowej

PC1_KS_U05 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z obszaru edukacji technicznej i komputerowej

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila, Monika Rebizant
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena projektu zajęć technicznych i informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Od dnia 11.03.2020 roku przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia zdalne realizowane za pomocą narzędzi poczty APS oraz MS Teams. Kontakt ze studentami przez e-mail grupowy USOSweb, pocztę APS oraz MS Teams

Pełny opis:

1. Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych.

2. Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną.

3. Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych.

4. Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych.

5. Projekt cyklu zajęć technicznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych).

6. Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć informatycznych.

7. Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych.

8. Projekt cyklu zajęć informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych).

9. Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i informatycznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa do edukacji informatycznej i technicznej.

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Materiały udostępniane przez prowadzącego podczas nauczania zdalnego.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Uwagi:

Metody kształcenia:

metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące, pogadanka, dyskusja, prezentacja,

zdalne nauczanie (indywidualna i grupowa praca studentów nad projektami scenariuszy i materiałów dydaktycznych według wcześniej omówionych zagadnień oraz przy pomocy przesłanych przez prowadzącego plików pomocniczych).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.