Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji technicznej i komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MET1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji technicznej i komputerowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowy moduł dla IIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

ocena scenariusza zajęć z edukacji technicznej

Pełny opis:

1. Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

2. Design thinking w edukacji + Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

3. Design thinking w edukacji + Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji technicznej

4. Asy Internetu + Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej pod kątem realizacji zajęć informatycznych

5. Asy Internetu + Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji informatycznej

6. Wstęp do kodowania, nauka kodowania poprzez zabawę i aktywność ruchową.

7. Przegląd wybranych gier, aplikacji, programów, platform wprowadzających w tematykę programowania (np. CodyRoby, ScottieGo!, Pixblocks, Code.org, Code Monkey,Code Combat, ScratchJr)

8. Prezentacja i ocena zaprojektowanych scenariuszy.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Musioł M. (2017), Edukacja techniczna w klasach 1-3. http://www.pedagogika.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Edukacja_techniczna.pdf

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznań: Wydawnictwo Publicat S.A

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018:

WIEDZA

PE1_W23

- Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod i procedur do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PE1_U11

- Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie metodyki wczesnej edukacji.

----------------------------------------------------

PE1_W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji technicznej i komputerowej

PE1_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji technicznej i komputerowej

PE1_U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z obszaru edukacji technicznej i komputerowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie scenariuszy zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

1. Ocena realizacji zadań cząstkowych wyznaczanych przez prowadzącego.

2. Ocena opracowanego scenariusza zajęć z edukacji technicznej

Pełny opis:

1. Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej pod kątem realizacji zajęć informatycznych 2020-02-18, stacjonarne (2h))

2. Design thinking w edukacji + Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej pod kątem realizacji zajęć technicznych (2020-02-25; stacjonarne (4h))

3. Design thinking w edukacji + Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji technicznej (2020-03-03, stacjonarne (4h))

4. Asy Internetu + Przegląd wybranych gier wprowadzających w tematykę programowania (Scottie Go, Robot Doc, CodyRoby) (2020-03-10, stacjonarne (4h))

5. Praca na platformie Code Monkey i Code.org (2020-03-17, zdalne (2h))

6. Praca na platformie Code Combat. Pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji informatycznej - zapoznanie się z publikacją wydawnictwa MAC „Oto Ja” - do zajęć z edukacji informatycznej w klasie 3 (zestaw składa się z interaktywnych ćwiczeń i e-booka) (2020-03-24, zdalne (2h))

7. Scratch Junior – projekt animacji (2020-03-31, zdalne (2h))

8. Scratch Junior – projekt gry. Ozdoby świąteczne (2020-04-07, zdalne (2h))

9. Edukacja techniczna i informatyczna w klasach 1-3 (2020-04-21, zdalne (2h))

10. Asy Internetu + nauka kodowania poprzez zabawę (dyktanda graficzne, zabawy z kubeczkami, mata do kodowania online) (2020-04-28, warsztat online w trybie synchronicznym + indywidualna praca studentów w trybie asynchronicznym (4h))

11. Podsumowanie zajęć (2020-05-05, Indywidualne konsultacje online w trybie synchronicznym (2h))

Literatura:

INFORMACJA DLA GRUPY ZAJĘCIOWEJ DR JUSTYNY WIŚNIEWSKIEJ

1. Indywidualna praca zdalna studentów w trybie asynchronicznym nad wyznaczonymi zagadnieniami w oparciu o przygotowane przez prowadzącego instrukcje udostępniane w zakładce Zadania w aplikacji MS Teams.

2. Warsztaty online z w trybie synchronicznym (28.04.2020)

3. Indywidualne konsultacje online w trybie synchronicznym w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem czatu bądź audio/wideospotkania (05.05.2020)

Uwagi:

Od 12.03.2020 otrzymywali zadania do realizacji poprzez pocztę grupową

Od 26.03.2020 zajęcia prowadzone przez aplikację MS Teams. Wszystkie niezbędne materiały umieszczane są w zakładce Zadania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)