Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji technicznej i komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji technicznej i komputerowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07

Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć komputerowych

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i komputerowych

Literatura:

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Podstawa programowa do edukacji komputerowej i edukacji technicznej

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila, Urszula Fila, Monika Rebizant
Prowadzący grup: Urszula Fila, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć komputerowych

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i komputerowych

Literatura:

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Podstawa programowa do edukacji komputerowej i edukacji technicznej

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Fila
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć komputerowych

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i komputerowych

Literatura:

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Podstawa programowa do edukacji komputerowej i edukacji technicznej

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila, Urszula Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Urszula Fila, Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć komputerowych

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i komputerowych

Literatura:

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Podstawa programowa do edukacji komputerowej i edukacji technicznej

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć komputerowych

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i komputerowych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa do edukacji komputerowej i edukacji technicznej

Dostępne na rynku programy nauczania, podręczniki i pomoce dydaktyczne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena projektu zajęć technicznych i informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Pełny opis:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku pod kątem realizacji zajęć informatycznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i informatycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.