Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drama kreatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-DRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drama kreatywna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOŃCOWY TEST wiadomości teoretycznych

2. ROZMOWA ze studentem

3. OBSERWACJA funkcjonowania studenta podczas zajęć dramowych

Pełny opis:

1. Wstęp do dramy kreatywnej; wprowadzenie w problematykę pedagogiki dramy; różne zakresy pojęcia, etymologia.

2. Drama kreatywna, nieporozumienia wokół dramy, drama edukacyjna a psychodrama; drama w dydaktyce (postawa twórcza, wyobraźnia, emocje, empatia)

3. Charakterystyka dramy jako metody edukacji dzieci i młodzieży – specyfika dramy i jej technik (istota, podstawowe założenia, kluczowe pojęcia, reguły, elementy, struktura, poziomy)

4. Rys historyczny dramy w procesie edukacyjnym - Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dramy; twórcy dramy; drama jako metoda edukacyjna, wychowawcza, profilaktyczna; drama a teatr

5. Drama a zabawa, źródła dramy w zabawie.

6. Warunki poprawnego stosowania dramy w edukacji dziecka – dobór ról, tematów; rola trenera

7. Wybrane metody i techniki dramowe - ćwiczenia praktyczne; pomnik, rzeźba, fotografia, galeria, improwizacja, stymulatory, praca z bajką, przynęta, karty ról); niebezpieczeństwo grania roli; konstruowanie scenariuszy wybranych zajęć dramowych.

8. Podsumowanie, zaliczenie.

Literatura:

  LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Clifford, S., Hermann, A. (2003). Drama. Teatr przebudzenia. Łódź-Warszawa: Cykady.

2. Dziedzic, A. (1999). Drama a wychowanie. Warszawa: CODN.

3. Królica, M. (2009). Drama i Happening w edukacji przedszkolnej. Kraków: Impuls

4. Machulska, H., Pruszkowska A., Tatarowicz, J. (1997). Drama w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

5. Pankowska, K. (2000). Pedagogika dramy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak",.

6. Pankowska, K. (1997). Edukacja przez dramę. Warszawa: WSiP.

7. Way, B. (1995). Drama a wychowanie dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.

8. Witerska, K. (2007). Drama kreatywna jako swoista metoda dydaktyki twórczości. [w:] Krzysztof J. Szmidt, Pedagogika Twórczości. Gdańsk. GWP

9. Philips, S. (2009). Drama with children. Oxford: Oxford University Press

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dziedzic A., Pichalska J., Świderska E. (1995). Drama na lekcjach języka polskiego. Warszawa: WSiP.

2. Pankowska, K. (2003). Drama jako twórcza metoda edukacyjna. W: K. J. Szmidt (red.) Dydaktyka twórczości. Kraków: Wydawnictwo "Impuls".

3. Ryk, A. (2009). Pedagogika dramatu. Poszukiwania antropologiczno – metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej

4. Witerska, K. (2009). Obserwacja i wywiad – jakościowe badania dramy kreatywnej. [w:] Krzysztof J. Szmidt (red.) Metody pedagogicznych badan nad twórczością. Teoria i empiria. Łódź: Wydawnictwo AHE

Uwagi:

UWAGI:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- dyskusja "gorące krzesło"

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 30h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.