Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w kl. I-III szkoły podstawowej - 2 tyg. (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0P-WY3a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w kl. I-III szkoły podstawowej - 2 tyg. (40 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PCK1_KS_W04

Charakteryzuje funkcjonowanie i strukturę organizacyjną danej placówki, w której student realizował praktyki.

PCK1_KS_W06

Opisuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, podstawowe metody, zadania i procedury stosowane w działalności danej instytucji.

PCK1_KS_W03

Zna dokumentację dziecka w placówce, w której student realizował praktyki.

PCK1_KS_W04

Zna rodzaje i etapy zajęć w placówce.

PCK1_KS_U06; PCK1_KK_U07

Potrafi pełnić rolę wspierającą poda czas lekcji prowadzonych przez nauczyciela.

PCK1_KS_U04; PCK1_KS_U03

Potrafi opracować konspekt zajęć dla dzieci oraz przeprowadzić zajęcia z dziećmi według opracowanego scenariusza zajęć,

PCK1_KS_U03

Potrafi dokonać analizy dokumentacji danego wychowanka.

PCK1_KS_U06

Potrafi właściwie sporządzić dokumentację praktyk studenckich.

PCK1_KS_K01

Potrafi współpracować w grupie realizując zadania.

PCK1_KS_K02; PCK1_KK_K05

Prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

PCK1_KS_K01

Nawiązuje pozytywną relację z dziećmi i kadrą w placówce.

PCK1_KK_K05

Dostosowuje się do zasad obowiązujących szkole , w której student realizował praktykę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.