Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recydywa w zakładach karnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-FF-RZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recydywa w zakładach karnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Fakultatywne dla 3 sem. (RE) pedagogiki resocjalizacyjnej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Aktywność podczas zajęć

Test końcowy

Pełny opis:

1. Rodzaje i charakterystyka zjawiska recydywy

2. Charakterystyka wybranych jednostek penitencjarnych

3. Instytucje totalne (trudności życia w zbiorowości, następstwa izolacji penitencjarnej)

4. Ocena ryzyka powrotności do przestępstwa

5. Kobiety recydywistki

6. Resocjalizacyjne środki oddziaływania penitencjarnego na skazanych (praca, nauczanie, zajęcia kulturalno- oświatowe i sportowe, kontakty z rodziną)

7. Trudności w readaptacji społecznej

Literatura:

1. Kodeks Karny Wykonawczy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Test wiedzy

Aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

1. Rodzaje i charakterystyka zjawiska recydywy

2. Charakterystyka wybranych jednostek penitencjarnych

3. Instytucje totalne (trudności życia w zbiorowości, następstwa izolacji penitencjarnej)

4. Ocena ryzyka powrotności do przestępstwa

5. Kobiety recydywistki

6. Resocjalizacyjne środki oddziaływania penitencjarnego na skazanych (praca, nauczanie, zajęcia kulturalno- oświatowe i sportowe, kontakty z rodziną)

7. Trudności w readaptacji społecznej

Literatura:

1. Kodeks Karny Wykonawczy

Uwagi:

Godziny kontaktowe- 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 20

Liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Augustyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)