Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia osób z rozpoznaniem psychozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-FF-PRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia osób z rozpoznaniem psychozy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Fakultatywne dla V r. (PY) psychologia, (PKL)
Fakultatywne dla V r. (PY) psychologia, (SPS)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Często spotykanym mitem jest opinia, że osoby z rozpoznaniem psychozy powinny być leczone przede wszystkim farmakologicznie. Fakultet będzie pokazywał poprzez teksty i przykłady terapii skuteczność różnych rodzajów terapii w terapii osób z diagnozą psychozy. Będziemy koncentrować się na psychoterapii psychoanalitycznej, ale będą uwzględnione także inne podejścia, a szczególnie łączenie różnych podejść w terapii tych pacjentów.

Pełny opis:

W pierwszej części omówimy teksty opisujące psychozę z punktu widzenia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Zakończeniem tego cyklu tekstów będzie spotkanie z osobą z doświadczeniem psychozy.

Następnie przejdziemy do tekstów, w których terapeuci różnych modalności opisują pracę z pacjentami podejście psychoanalityczne, systemowe, poznawczo-behawioralne.

Na koniec przyjrzymy się w szerszym kontekście systemowi leczenia psychoz.

Zadaniem uczestników będzie czytanie zaleconych fragmentów tekstów, prowadzenie dyskusji.

Literatura:

Arnhild Lauveng - byłam po drugiej stronie lustra. wygrana walka ze schizofrenią

Claire Bergman, Ken Steele - Dzień, w którym umilkły głosy. Moja walka ze schizofrenią”.

Joanne Greenberg Życie to nie bajka.

Elyn Sacks Schizofrenia. Moja droga przez szaleństwo, https://www.youtube.com/watch?v=f6CILJA110Y&t=547s

Antoni Kępiński Schizofrenia

Franco de Massi Podatność na psychozę. Psychoanalityczne rozważania o naturze i terapii stanu psychotycznego

Turkington, D.. Terapia poznawcza psychoz. Powrót do życia i normalności.

Bogdan de Barbaro Schizofrenia w rodzinie

Brian V. Martindale Zastosowania podejścia psycho dynamicznego

we wczesnej interwencji w psychozach

Katarzyna Prot, Sławomir Murawiec Psychodynamiczna terapia pacjentów psychotycznych w warunkach środowiskowych

Katarzyna Prot-Klinger Analiza grupowa pacjentów psychotycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach (czytanie zaleconej literatury)

Praca pisemna: Które podejście terapeutyczne w terapii psychoz jest mi najbliższe i dlaczego?

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Często spotykanym mitem jest opinia, że osoby z rozpoznaniem psychozy powinny być leczone przede wszystkim farmakologicznie. Fakultet będzie pokazywał poprzez teksty i przykłady terapii skuteczność różnych rodzajów terapii w terapii osób z diagnozą psychozy. Będziemy koncentrować się na psychoterapii psychoanalitycznej, ale będą uwzględnione także inne podejścia, a szczególnie łączenie różnych podejść w terapii tych pacjentów.

Pełny opis:

W pierwszej części omówimy teksty opisujące psychozę z punktu widzenia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Zakończeniem tego cyklu tekstów będzie spotkanie z osobą z doświadczeniem psychozy.

Następnie przejdziemy do tekstów, w których terapeuci różnych modalności opisują pracę z pacjentami podejście psychoanalityczne, systemowe, poznawczo-behawioralne oraz podejście oparte na metodzie "otwartego dialogu".

Na koniec przyjrzymy się w szerszym kontekście systemowi leczenia psychoz.

Zadaniem uczestników będzie czytanie zaleconych fragmentów tekstów, prowadzenie dyskusji.

Literatura:

Arnhild Lauveng - byłam po drugiej stronie lustra. wygrana walka ze schizofrenią

Claire Bergman, Ken Steele - Dzień, w którym umilkły głosy. Moja walka ze schizofrenią”.

Joanne Greenberg Życie to nie bajka.

Elyn Sacks Schizofrenia. Moja droga przez szaleństwo, https://www.youtube.com/watch?v=f6CILJA110Y&t=547s

Antoni Kępiński Schizofrenia

Franco de Massi Podatność na psychozę. Psychoanalityczne rozważania o naturze i terapii stanu psychotycznego

Turkington, D.. Terapia poznawcza psychoz. Powrót do życia i normalności.

Bogdan de Barbaro Schizofrenia w rodzinie

Brian V. Martindale Zastosowania podejścia psycho dynamicznego

we wczesnej interwencji w psychozach

Katarzyna Prot, Sławomir Murawiec Psychodynamiczna terapia pacjentów psychotycznych w warunkach środowiskowych

Katarzyna Prot-Klinger Analiza grupowa pacjentów psychotycznych

Uwagi:

Zajęcia odbędą się na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81f204b0c7ed4213bb00d1711302f0d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=e154ea3b-0fb4-40b3-a239-c9fe9891bab8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)