Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Семья ребенка с ограниченными возможностями. От (невозможной) дo эффективной поддержки

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-RNW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Семья ребенка с ограниченными возможностями. От (невозможной) дo эффективной поддержки
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - I rok PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach w tym obecność na zajęciach on-line realizowanych w aplikacji Skype

Link do kanału: https://join.skype.com/FStoAwCgTaDB

- przygotowanie do zajęć prowadzonych stacjonarnie oraz on-line

- znajomość literatury,

Zaliczenie poprzez: wygłoszenie referatu z prezentacją multimedialną, udział w dyskusji, ocena z prac pisemnych.

Pełny opis:

1. Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny.

2. Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

3. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie

Zajęcia 18.03.2020

- przesłanie na grupowego maila filmu w języku rosyjskim wraz z komentarzami prowadzącego.

Zadaniem studentów jest:

-dokonanie analizy krytycznej filmu oraz sporządzenie notatki;

- przesłanie sporządzonej notatki dla prowadzącego zajęcia.

Prowadzący po otrzymaniu notatek od studentów analizuje każdą pracę i przesyła informację zwrotną dla każdego studenta drogą mailową.

Wspólna analiza filmu oraz notatek studentów na temat postaw wychowawczych i rodzicielskich przy użyciu aplikacji Skype (na potrzeby zajęć został utworzony zespół studentów uczęszczających na konwersatorium).

Link do zespołu: https://join.skype.com/FStoAwCgTaDB

Zajęcia przy użyciu aplikacji Skype zgodnie z planem w godz. 9.50-11.15

Zajęcia 25.03.2020

- przesłanie na grupowego maila filmu w języku rosyjskim na temat form współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Zadaniem studentów jest:

-dokonanie analizy krytycznej filmu oraz sporządzenie notatki;

- przesłanie sporządzonej notatki dla prowadzącego zajęcia.

Prowadzący po otrzymaniu notatek od studentów analizuje każdą pracę i przesyła informację zwrotną dla każdego studenta drogą mailową.

Wspólna analiza filmu oraz notatek studentów na temat postaw wychowawczych i rodzicielskich przy użyciu aplikacji Skype (na potrzeby zajęć został utworzony zespół studentów uczęszczających na konwersatorium).

Link do kanału; https://join.skype.com/FStoAwCgTaDB

Zajęcia przy użyciu aplikacji Skype zgodnie z planem w godz. 9.50-11.15

Zajęcia 01.04.2020 - realizacja poprzez SKYPE, godz. 9.50-11.15

LINK DO KANAŁU:https://join.skype.com/FStoAwCgTaDB

Temat: Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

Prowadzący zajęcia po prezentacji tematu dzieli grupę w aplikacji Skype na kilka zespołów i przydziela poszczególne problemy do rozwiązania do wcześniej prezentowanego tematu. Zadaniem studentów jest poprzez pracę w grupach wypracowanie możliwych rozwiązań oraz ich zaprezentowanie.

Zadanie domowe: studenci przygotowują prezentacje w języku rosyjskim na temat własnych biografii (prezentacja powinna zawierać zdjęcia, opisy w języku rosyjskim.)

Zajęcia 08.04.2020 - realizacja poprzez SKYPE, godz. 9.50-11.15

Link do kanału: https://join.skype.com/FStoAwCgTaDB

Zajęcia zostały poświęcone na przedstawienie i analizę prezentacji studentów. Każda prezentacja została szczegółowo omówiona przez grupę, dla studentów zostały przekazane uwagi o charakterze krytycznym.

Literatura:

Adamski F. (2002) Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

-Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

-Giddens A., Sutton, P.W. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. VII)

-Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

-Gordon T. (2000) Wychowanie bez porażek. Warszawa: IW PAX

-Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Mendel M. (2000) Rodzice i szkoła. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

.-Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

-Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe - konwersatorium - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do zaliczenia: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

W ramach zajęć zdalnych następuje modyfikacja metod pracy stosowanych w celu realizacji zajęć. Materiały, literatura, zadania i instrukcje do zadań będą przesyłane drogą mailową.

Zajęcia zgodnie z planem będą realizowane przy użyciu aplikacji Skype, zgodnie z planem zajęć.

Link do kanału:https://join.skype.com/FStoAwCgTaDB

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.