Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inklusive Pädagogik und Didaktik in Deutschland und Österreich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-PDI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inklusive Pädagogik und Didaktik in Deutschland und Österreich
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - I rok PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Problemy współczesnej edukacji - wyk. w jęz. obcym - I rok PE (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - wyk. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - napisanie eseju, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość inkluzji w nauczaniu i wychowaniu.

Przesłanie pracy zaliczeniowej do końca sesji letniej (eseju na zadany temat) prowadzącemu na mail uczelniany.

Pełny opis:

1. Założenia teoretyczne pedagogiki inkluzyjnej.

2. Pedagogika inkluzyjna a pedagogika integracyjna - podobieństwa i różnice.

3. Podstawy teoretyczne dydaktyki szkoły inkluzyjnej w Niemczech i Austrii.

4. Metody dydaktyczne stosowane w oświacie inkluzyjnej w Niemczech i Austrii.

5. Przekształcanie szkół specjalnych na szkoły włączające w Niemczech i Austrii.

6. Prowadzenie lekcji w szkołach inkluzyjnych w Niemczech i Austrii - projekcja filmu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pandemią koronawirusa:

16.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Podstawy teoretyczne dydaktyki szkoły inkluzyjnej w Niemczech i Austrii.

23.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Metody dydaktyczne stosowane w oświacie inkluzyjnej w Niemczech i Austrii.

30.03.20-przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Przekształcanie szkół specjalnych na szkoły włączające w Niemczech i Austrii.

06.04.20 - udostępnienie studentom na platformie MS Teams linków do filmów ukazujących prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkołach inkluzyjnych w Niemczech i Austrii.

Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af2bae2beba37446999cee67a8e886c83%40thread.tacv2/conversations?groupId=08681dd3-8950-4101-817a-4db96441d503&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

- Ahrbeck, B. (2014). Inklusion. Eine Kritik. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Bürli, A. (1997). Internationale Tendenzen in der Sonderpädagogik. Vergleichende Betrachtung mit Schwerpunkt auf den europäischen Raum. Hagen: Fernuniversität.

- Schnell, I. (red.) (2015). Herausforderung Inklusion. Theoriebildung und Praxis. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wrocław: Continuo.

- Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia Universalis.

- Werning, R., Balgo, R., Palmowski, W., Sassenroth, M. (2012). Sonderpädagogik. Lernen, Verhalten, Sprache, Bewegung und Wahrnehmung. München: Oldenbourg Verlag.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.).

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat pedagogiki inkluzyjnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pandemią koronawirusa:

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag). Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.