Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe formy teatralne w przedszkolu i klasach I-III PW-5F-MTP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

E. Furl "Teatr w przedszkolu i świetlicy", Jedność 2004

W. Sikorski, A. Sikorska "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Difin 2014

T. Samulczyk-Pawluk "Edukacja teatralna w szkole podstawowej", Impuls 2005

LITERATURA DODATKOWA

D. Niewola "Jesteśmy aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych", Impuls 2015

A. Gersie, N. King "Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii", Cyklady 1999

Efekty uczenia się:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem technik teatralnych, stworzyć scenariusz i wyreżyserować krótkie przedstawienie teatralne z dziećmi

Wie w jakich sytuacjach i w jaki sposób przeprowadzić cykl prób i zaprojektować wystąpienie teatralne dla dzieci, lub/i w wykonaniu dzieci

Potrafi zainspirować do pracy teatralnej swoich podopiecznych

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja pracy i aktywności na zajęciach, obecność, poziom pracy realizacji zaliczeniowej

Zakres tematów:

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki teatru w pedagogice i wychowaniu

2. Elementy dramy w pracy z dzieckiem

3. Pantomima

4. Praca z tekstem jako podstawa podejmowanych działań teatralnych

5. Praktyczne przygotowanie dzieci do uczestnictwa w działaniach teatralnych

6. Teatr lalek

7. Teatr przedmiotu

8. Teatr cienia

9. Teatr masek

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia grupowe, wykład aktywizujący

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3131/3132
Magdalena Ostolska 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1018
Magdalena Ostolska 18/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3131/3132
Magdalena Ostolska 23/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, Budynek z aulami C, sala 3131/3132
Magdalena Ostolska 18/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, Budynek z aulami C, sala 3131/3132
Magdalena Ostolska 21/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)