Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży 20-3S-TTP1
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza studenta:

Potrafi scharakteryzować specyfikę pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom i młodzieży.

Zna kolejne etapy pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Zna podstawowe techniki terapeutyczne stosowane w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zna zasady etyczne udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży

Umiejętności studenta:

Posiada na poziomie podstawowym umiejętności potrzebne do nawiązania kontaktu terapeutycznego z dzieckiem i jego rodzicami.

Potrafi określać czynniki zakłócające rozwój dzieci i młodzieży.

Potrafi zaplanować i dobrać formy pomocy psychologicznej w zależności od problemu dziecka.

Posiada umiejętności w zakresie obserwacji, kontaktu klinicznego z dzieckiem i jego rodzicami oraz takich technik terapeutycznych jak zabawa czy rysunek.

Kompetencje społeczne studenta:

Posiada świadomość specyfiki funkcjonowania dziecka na poszczególnych etapach rozwoju i potrafi z tej wiedzy skorzystać w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami.

Wrażliwy na ograniczenia i możliwości funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka na poszczególnych etapach rozwoju.

Jest wrażliwy na ochronę dobrostanu psychicznego i praw dzieci do poszanowania ich prywatności w procesie udzielanej pomocy psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zalicza 60% poprawnych odpowiedzi

Zakres tematów:

1. Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży – rys historyczny, specyfika zjawiska, formy pomocy, kontekst rozwojowy i rodzinny.

2. Diagnoza a terapia – opracowanie planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny dzieci i młodzieży w kontekście rozwojowym. Elementy diagnozy różnicowej.

3. Podstawowe elementy procesu terapeutycznego. Metody terapii opartej na dowodach.

4. Problemy etyczne w pracy psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

5. Terapia dzieci w ujęciu różnych szkół terapeutycznych - podejście behawioralno-poznawcze, humanistyczne, psychodynamiczne, systemowe i integracyjne.

6. Włączanie systemu rodzinnego w proces terapeutyczny. Dostępne formy terapeutyczne.

Metody dydaktyczne:

Wykład poparty przykładami z praktyki terapeutycznej, studia przypadków i prezentacje metod terapeutycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Magdalena Kruk-Rogucka 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)