Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychiatrii PC-5F-POY
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Barabara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychiatrii.

Posiada wiedzę na temat powstawania chorób i zaburzeń psychicznych.

Zna objawy podstawowych chorób psychicznych i uzależnień.

Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka samobójczego u dzieci

i młodzieży.

Zna zakres pracy psychiatry i psychologa.

Umiejętności

Potrafi ocenić możliwości funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi.

Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju uzależnień u dzieci

i młodzieży i ich konsekwencje.

Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju ryzyka samobójstwa.

Kompetencje społeczne

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Korzystając ze zdobytej wiedzy, potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in.: psychiatrii, psychologii, pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Jest wrażliwy na zagrożenia wynikające z istnienia czynników powodujących zaburzenia funkcjonowania psychicznego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zaburzenia psychiczne - diagnoza, psychopatologia, badanie psychiatryczne

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Niepełnosprawność intelektualna.

Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

Wybrane aspekty uzależnień.

Zaburzenia odżywania.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja w trakcie i po wykładzie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, sala 3080 (aula B)
Katarzyna Prot-Klinger 153/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)