Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja w pracy socjalnej PS-3S-SUS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuczyńska M., Olech A., (2013), Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

Szmagalski J. (red.), (2011) Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa, IRSS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gilbert M. C., Evans K., (2004), Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Mańkowska B., (2020), Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Wydawnictwo Wolwers Kluwer, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/-ka rozumie kulturowe uwarunkowania procesów porozumiewania się interpersonalnego jako podstawy pracy socjalnej.

Posiada wiedzę na temat psychoedukacyjnych problemów występujących w praktyce pracy socjalnej.

Wie, na czym polega superwizja jako metoda ochrony pracownika socjalnego przed stresem i wypaleniem zawodowym.

Wie, jakie funkcje może realizować superwizja w pracy socjalnej.

Umiejętności:

Student/-ka potrafi rozpoznać potrzebę skorzystania z superwizji u siebie oraz u kolegów.

Kompetencje społeczne:

Student/-ka jest krytyczny/-a wobec swojego funkcjonowania w zawodzie i otwarty na korzystanie z superwizji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

(1) obecność na zajęciach (85%)

(2) aktywny udział w dyskusji

(3) zaliczenie kolokwium (50%+1)

Kolokwium zaliczeniowe obejmuje 20 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych;

Zakres tematów:

I. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

1.1. Ewolucja zakresu znaczeniowego pojęcia „superwizja”

1.2. Europejski kontekst rozwoju superwizji

1.3. Superwizja w pracy socjalnej (początki rozwoju superwizji pracy socjalnej, stan superwizji pracy socjalnej w Polsce

1.4. Cechy superwizji

1.5. Modele i typy superwizji

1.6. Cele i przedmiot superwizji w zawodach pomocowych

II. Koncepcje superwizji w zawodach pomocowych

2.1. Superwizja – metoda zarządzania czy profesjonalnego rozwoju pracowników?

2.2. Menedżeryzm a profesjonalizm w świadczeniu usług socjalnych

2.3. Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

2.4. Superwizja w rozwiązywaniu konfliktów

2.5. Superwizja wobec stresu i wypalenia zawodowego

III. Superwizja w pracy socjalnej: praktyka, trening i wsparcie

3.1. System instytucjonalny

3.2. System pracy socjalnej

3.3. Superwizja: natura, praktyka i trening

3.4. Charakterystyka i profil superwizorów

IV. Teoretyczne podstawy superwizji – koncepcje, modele, rodzaje i formy

4.1. Wokół koncepcji superwizji

4.2. Superwizja w życiu zawodowym: różne poziomu procesu

4.3. Modele i orientacje:

4.3.1. Funkcjonalne typy superwizji

4.3.2. Różne modele superwizji

4.3.3. Modele scenariuszowe

4.3.4. Superwizja kliniczna

4.4. Systemowe spojrzenie na superwizję

V. Problem w obszarze superwizji

5.1. Co to jest problem?

5.2. Heurystyki i procedura rozwiązywania problemów

5.3. Rozwiazywanie problemów w procesie superwizji

VI. Wprowadzenie do etyki superwizyjnej

5.1. Obszar etyczny superwizja: kontraktowanie, legalność, potrzeby zaangażowanych stron

5.2. Dylematy etyczne w superwizji.

VII. Formy organizacji superwizji

6.1. Sesja superwizyjna

6.2. Elementy procesu superwizyjnego

6.3. Prawne warunki prowadzenia superwizji w Polsce

6.4. W stronę standardów superwizji

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody podające: wykład monograficzny, metody poszukujące: problemowy; metody eksponujące: pokaz;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 1203
Katarzyna Stanek 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)