Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wczesnej edukacji PW-5F-PZW
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Arborelius, E. (1992). To jest twoja decyzja. Metoda edukacji zdrowia (poradnictwa zdrowotnego) dla młodzieży. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka

Berman, L.E. (1987). Perception, Paradox and Passion: Curriculum for Continuity. Theory into Practice XXVI (346-350). • Bieldki, J. (1998). Personalistyczna koncepcja Reformy Edukacyjnej. Lider Nr 10 (3-6).

Debrich, J., Nowocień, J. (1997). Warsztaty pedagogiczne formą realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Wychowanie fizyczne i zdrowotne Nr 2 (78-82).

Edukacja Międzynarodowa. Rezolucja w sprawie promocji zdrowia w szkole. Drugi Światowy Kongres Education International. (1998) Lider Nr 12 (24).

Jaworski, Z. (1998). Projekt podstaw programowych wychowania prozdrowotnego i perspektywy ich wdrażania w zreformowanym ustroju szkolnym. Lider nr 12 (3-5).

Kędziera-Osuchowska, M., Kuziel, E. (1995). Zajęcia warsztatowe z edukacji zdrowotnej. Nowoczesna pielęgniarka i higienistka. Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej (63).

Kickbusch, I. (1994). Styl życia a zdrowie. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, nr 1-2 (99-111).

Malanowska, J. (1999). Obszary tematyczne w edukacji zdrowotnej oraz sposoby wprowadzania tych treści do programów nauczania. Lider Nr 2 (8-9).

Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci”.

Narodowy Program Zdrowia 1996-2005.

Raport o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. MEN 1998. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. MEN 1999, Nr 14, poz.23)

Woynarowska, B. (1999). Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole. Lider nr 1 (17)

Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 roku w sprawie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (Dz. MEN 1997, Nr 5, poz.23)

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/121/Materia%C5%82y+edukacyjne+-+wychowanie+fizyczne+blok+tematyczny+-+edukacja+zdrowotna+prof.+dr+hab.+med.+Barbara+Woynarowska.pdf

Zakres tematów:

Ustalenia terminologii edukacji zdrowotnej

Paradygmaty i podejścia edukacji zdrowotnej

Formy i modele edukacji zdrowotnej

Cele edukacji zdrowotnej

PROGRAM WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNY

Promocja zdrowia w szkole

Umiejętności życiowe niezbędne do zachowania zdrowia

Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej w szkole

Edukacja zdrowotna w edukacji: polonistycznej. matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego i języków obcych,

Współdziałanie z rodzicami uczniów w edukacji zdrowotnej

Współdziałanie ze społecznością lokalną

Szkolny program profilaktyki

Potrzeby psychiczne dziecka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, sala 4066 (aula E)
Anna Falkowska 78/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek D
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)