Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka PY-5F-PRC
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa do egzaminu i literatura uzupełniająca

z podziałem na zagadnienia

Zagadnienia ogólne - rozwój i zmiana rozwojowa

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 7. Wprowadzenie do psychologii rozwoju (podrozdziały: 7.1 Pojęcie zmiany rozwojowej i 7.2 Modele i strategie badania zmiany rozwojowej), r. 8. Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia.

Chcesz widzieć więcej?

Strelau J., Doliński (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP – r. 12. Psychologia rozwoju człowieka.

Trempała J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Różnice indywidualne w rozwoju

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 6. Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Rozwój motoryczny

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju motorycznego, w tym lokomocji i manipulacji).

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP – r. 6. Rozwój fizyczny i rozwój sprawności.

Chcesz widzieć więcej?

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina – r. 11. Główne etapy rozwoju sprawności ruchowej.

Mikler-Chwastek, A. (2011). Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Minczakiewicz, E. M. (2010). Psychoruchowy rozwój dziecka. Diagnoza. Propozycje wsparcia i pomocy rodzinie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rozwój percepcyjny

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju percepcji).

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP – r. 7. Rozwój sensoryczny i percepcyjny.

Chcesz widzieć więcej?

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina – r. 5. Znaczenie dotyku, r. 6. Dlaczego niemowlęta lubią być huśtane? Wcześnie rozwijający się zmysł ruchu i równowagi, r. 7. Świat pierwszych zapachów, r. 8. Smak, mleko i geneza preferencji pokarmowych, r. 9. Jak się rozwija zdolność widzenia?, r. 10. Jak się kształtuje słuch?

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – r. 1. Starzejące się ciało. Starzenie się zmysłów.

Rozwój pamięci

Literatura obowiązkowa

Jagodzińska, M. (2003). Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk: GWP – r. 14. Od pamięci dziecka do pamięci dorosłego: refleksje końcowe.

Chcesz widzieć więcej?

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina – r. 13. Pojawienie się pamięci.

Wood, D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: WUJ. r. 4. Uczenie się myślenia i uczenia się.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – r. 3. Starzenie się i pamięć.

Rozwój myślenia

Literatura obowiązkowa

Piaget, J., Inhelder, B. (1989). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Siedmioróg – r. 4. „Konkretne”operacje myśli i relacje interidywidualne, r. 5. Przed dorastaniem. Operacje zdaniowe.

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 6. Dziecko jako naukowiec. Piagetowska teoria rozwoju poznawczego, r. 7. Dziecko jako praktykant. Wygotskiego społeczno-poznawcza teoria rozwoju, r. 8. Dzieci jako osoby przetwarzające informacje.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju umysłowego).

Chcesz widzieć więcej?

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – r. 2. Pomiar zmiany intelektu w późnej dorosłości.

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.

Rozwój językowy

Literatura obowiązkowa

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 9. Posługiwanie się językiem.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące opanowywania języka).

Chcesz wiedzieć więcej?

Bokus, B., Shugar G. W. (red.). (2007). Psychologia języka dziecka. Gdańsk: GWP.

Kurcz, I. (red.). (2007). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: GWP.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – r. 3. Starzenie się i język.

Rozwój emocjonalny

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 2. Rozwój emocjonalny.

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Gdańsk: GWP – r. 5. Rozwój emocjonalny.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju emocjonalnego).

Chcesz wiedzieć więcej?

Holinger, P. C., Doner, K. (2006). Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić. Warszawa: Media Rodzina.

Rozwój osobowości

Literatura obowiązkowa

Erikson, E. H. (2002). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis – r. 2. Główne stadia rozwoju psychospołecznego.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 5. Rozwój osobowości.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju osobowości).

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP – r. 14. Rozwój pojęcia ja.

Chcesz wiedzieć więcej?

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Zysk i S-ka – r. 6. Starzenie się, osobowość a styl życia.

McCrae R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rozwój społeczny

Literatura obowiązkowa

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 14. Początki zachowania przywiązaniowego, r. 16. Wzorce przywiązania oraz ich uwarunkowania.

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 4. Tworzenie związków.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju społecznego).

Chcesz wiedzieć więcej?

Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Rozwój seksualności

Chcesz wiedzieć więcej?

Beisert, M. (red.). (2009). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.

Obuchowska, I. (1996). Drogi dorastania. Warszawa: WSiP SA – r. 3. Rozwój seksualny.

Rozwój moralny

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – r. 4. Rozwój moralny.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – r. 8. (fragmenty dotyczące rozwoju moralnego).

Chcesz wiedzieć więcej?

Piaget, J. (1967). Rozwój ocen moralnych dziecka. Warszawa: PWN.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 2120/2121
Agnieszka Bieńkowska 106/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)