Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - 1 SC-3F-MIT1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hammersley Martyn, Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

j.w.

Metody i kryteria oceniania:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_1 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia i raport z badania zrealizowanego metodą obserwacji.

Student/ka uzyskuje zaliczenie zajęć z przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 55% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Zakres tematów:

Jakościowe metody badań socjologicznych

Wykład:

Metody i techniki badań społecznych – przegląd i klasyfikacje.

Obserwacja jako metoda (status metody, typy obserwacji i ich charakterystyki, usystematyzowanie obserwacji, realizacja badania).

IDI jako metoda (status metody, rodzaje IDI, scenariusz/dyspozycje do wywiadu, dobór jednostek, przebieg wywiadu, sposoby analizy danych z wywiadów).

FGI jako metoda (status metody, scenariusz, dobór jednostek do FGI, realizacja badania, techniki projekcyjne).

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją w PowerPoint

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:20 - 16:55, sala 1115/1116
Danuta Duch-Krzystoszek 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)