Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspieranie rozwoju zawodowego 20-3S-WRO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K., (2017), Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo EXANTE.

Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Kot P., Grzesiuk K., Korulczyk T., (2017), Doradztwo kariery i doradztwo personalne. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ratajczak Z. (2008), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Bieniok H., (2004), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Denejka A.,(2003), Zasoby ludzkie, planowanie i zarządzanie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Drabik-Podgórna V. Podgórny M., (2016), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jeruszka U., (2016), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

McKay M., Davis M., Fanning P., (2019), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., (2013), Moc coachingu. Poznaj narządzia rozwijające umiejetnosci i kompetencje osobiste, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test sprawdzający wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych oraz 10 pytań otwartych)

Zakres tematów:

I. Pojęcie pracy w ujęciu nauk społecznych.

1.1. Synteza pojęć na gruncie psychologii, socjologii i pedagagogiki.

1.2. Zmiana kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji.

1.3. Globalizacja i jej znaczenie dla stosunków pracy i rozwoju zawodowego człowieka

1.4. Konsumpcja a praca

1.5. Znaczenie pracy w życiu człowieka

II. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju.

2.1. Rozwój człowieka w ujęciu nauk społecznych

2.2. Rozwój osobowy a rozwój zawodowy – próba syntezy

2.2.1. Pojęcie rozwoju zawodowego

2.2.2. Koncepcje rozwoju zawodowego

2.2.3. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa

III. Rozwój zawodowy w perspektywie edukacji ustawicznej

3.1. Planowanie ścieżki kariery/rozwoju zawodowego

3.2. Formy rozwoju zawodowego i technologie umożliwiające ich realizacji

3.3. E-learning

IV. Człowiek a wykonywanie pracy

4.1. Kompetencje i kwalifikacje jako podstawa polityki personalnej

4.2. Sposoby rekrutacji pracowników

4.3. Analiza pracy

4.4. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne

V. Rola organizacji w kreowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi

5.1. Kultura organizacyjna

5.2. Organizacja procesów pracy

5.3. Relacje przełożony – podwładny

VI. Rozwój pracownika w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi

5.1 Rozwój zasobów ludzkich jako element strategii organizacji

5.2. Rozwój pracownika jako proces kształtowania zasobów organizacji

VI. Strategie rozwoju zawodowego pracownika (formy, metody i narzędzia rozwoju zawodowego)

6.1. Metody on-the-job a metody off-the-job

6.2. Nowoczesne metody rozwoju zawodowego pracownika (coaching, mentoring, counelling)

6.3. Dialog motywujący w kreowaniu zmian w rozwoju kariery

VII. Poradnictwo zawodowe i doradztwo organizacyjne

7.1. Działania profilaktyczne i interwencyjne

VIII. Rozwój osobowy pracownika w obszarze rozwoju zawodowego

8.1. Procesy somoregulacji, czyli człowiek jako podmiot w środowisku pracy

8.2. Funkcjonowanie zawodowe w obszarze temperamentalnym, poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i metapoznawczym.

IX. Zarządzanie zasobami ludzkimi

9.1. Badanie nastrojów

9.2. AC/DC jako narzędzie badania rozwoju pracowników

9.3. Empowerment

9.4. Plany rozwojowe

X. Kryzysy i dysfunkcje w organizacji

10.1. Kryzys jako zgeneralizowana reakcja na niepowodzenia adaptacyjne

10.2. Pomoc psychologiczna i wsparcie społeczne

10.3. Stres i wypalenie zawodowe

XI. Konflikty w miejscu pracy i zarządzanie konfliktami

XII. Narzędzia wspomagające rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład, pokaz;

metody aktywizujące: rozmowa/dyskusja kierowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:40 - 15:05, (sala nieznana)
Katarzyna Stanek 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)