Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej dziecka 20-3F-NDD1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Jarosz E., Wysoka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna, Warszawa WA Żak

• Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych, PTP, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe metody badania psychologicznego dzieci i młodzieży.

Potrafi przeprowadzić oraz zanalizować badanie dziecka metodami kwestionariuszowymi.

Potrafi wykonać podstawową analizę rysunku dziecka.

Zna procedury badania dziecka testem DSR, Międzynarodową Skalą Wykonaniową Leitera, IDS.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny na podstawie:

- obecności na zajęciach (możliwe 2 nieobecności)

- aktywność na zajęcia

- 2 prace indywidualne

- 1 praca grupowa

Zakres tematów:

1. Metody kwestionariuszowe w diagnostyce dzieci i młodzieży

2. Analiza rysunków dziecka

3. Diagnostyka funkcji poznawczych (m.in. DSR WISC-R, Międzynarodowa Skala Wykonaniowa LEITERA)

4. Metody projekcyjne w diagnostyce dzieci i młodzieży

Metody dydaktyczne:

- analiza studium przypadku

- ćwiczenia praktyczne

- praca indywidualna

- metoda warsztatowa

- prezentacja filmów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
Agnieszka Siedler 19/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
Edyta Idczak-Paceś 17/ szczegóły
3 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Edyta Idczak-Paceś 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)