Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka AK-0F-ETY
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (fragmenty).

4. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

5. M. Środa, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998.

7. W Tyburski, A, Wachowiak, R. Wiśniewski Historia filozofii i etyki do

współczesności 2002. (fragmenty);

8. W. Tyburski, Dzieje myśli etycznej w Polsce Toruń 2000 (fragmenty)

9. J. Woleński, J. Hartmann, Wiedza a etyce, Kraków, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, prezentacja. W warunkach pracy zdalnej - aktywność w formie elektronicznej: odpowiedzi na zadane pytania, eseje, ankiety.

Zakres tematów:

Tolerancja jako wartość moralna i potrzeba współżycia społecznego,

Dialog - etyczne aspekty dialogu,

Etyka zawodowa (etyka nauczycielska)

Wybrane problemy bioetyki

Etyczne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, metoda dialogiczna, dyskusja,

W przypadku nauczania zdalnego studenci zapoznają się z zaproponowaną literaturą, do tekstów otrzymują zestaw pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 24/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 16/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, (sala nieznana)
Helena Ciążela 15/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Helena Ciążela 14/ szczegóły
5 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, (sala nieznana)
Jarosław Janowski 16/ szczegóły
6 każda środa, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 14/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 22/ szczegóły
8 każda środa, 13:30 - 15:05, (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 21/ szczegóły
9 każda środa, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Helena Ciążela 24/ szczegóły
10 każda środa, 17:10 - 18:45, (sala nieznana)
Helena Ciążela 14/ szczegóły
11 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Włodzimierz Tyburski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)