Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o gospodarce PS-3F-WOG
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 1 i 2., PWN, Warszawa 2012.

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 47/2016, Gdańsk – Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada wiedzę o przedmiocie ekonomii, pojęciach i problemach ekonomii oraz o funkcjonowaniu rynku i oddziaływaniu państwa na podział dochodów.

2. Student posiada wiedzę o współczesnych modelach gospodarczych i kształtowaniu wskaźników makroekonomicznych, szczególnie bezrobocia i rozwiązywaniu problemów związanych z tym zjawiskiem.

3. Student posiada wiedzę o kształtowaniu narzędzi makroekonomicznych – polityki fiskalnej i pieniężnej, ich związkach z deficytem i wydatkami na cele socjalne.

4. Student posiada wiedzę o konieczności zmian gospodarczych polegających na rozwoju zrównoważonym, jako podstawy ochrony środowiska i kształtowaniu bezpieczeństwa.

Umiejętności

1. Dokonuje interpretacji pojęć i zjawisk w gospodarce rynkowej.

2. Dokonuje interpretacji funkcjonowania gospodarki w skali makro, według obowiązujących poglądów głównego nurtu ekonomii – klasycznego i Keynes’a oraz ekonomii rozwoju.

3. Potrafi oceniać i porównywać stan gospodarki na podstawie zmian wielkości wskaźników makroekonomicznych i ich związków z opiekuńczą rolą państwa.

4. Potrafi wyjaśnić przyczyny zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa wynikające z modelu gospodarczego.

Kompetencje

1. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit.

2. Jest przygotowany do aktywnych zachowań na rynku pracy, szczególnie do skutecznego poszukiwania pracy, w obszarze opieki społecznej.

3. Jest przygotowany do oceny zjawisk gospodarczych na podstawie danych statystycznych.

4. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Zakres tematów:

Temat 1. Elementy społeczne, kulturowe i polityczne w nurtach współczesnej ekonomii – klasycznym, keynesowskim i ekonomia rozwoju.

Temat 2. Opiekuńcza rola państwa i interwencjonizm państwowy w gospodarce rynkowej.

Temat 3. Ochrona interesów różnych grup pracowników, w kontekście problemów zatrudnienia i bezrobocia.

Temat 4. Funkcje państwa w gospodarce rynkowej, narzędzia realizacji.

Temat 5. Wydatki socjalne w kształtowaniu wzrostu gospodarczego i deficytu budżetowego.

Temat 6. Rozwój zrównoważony alternatywą gospodarki materiałowej i konsumpcyjnej. Obraz współczesnego świata – nierówności społeczne, stan środowiska naturalnego.

Temat 7. Ekonomiczne źródła powstawania współczesnych zagrożeń – terroryzmu i konfliktów lokalnych. Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
Tomasz Telep 16/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3305
Tomasz Telep 12/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.