Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o gospodarce PS-3F-WOG
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 47/2016, Gdańsk – Warszawa 2016.

2. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 1 i 2., PWN, Warszawa 2012.

3. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

4. R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia:

Wiedza

1. Student posiada wiedzę o przedmiocie ekonomii, pojęciach i problemach ekonomii oraz o funkcjonowaniu rynku i oddziaływaniu państwa na podział dochodów.

2. Student posiada wiedzę o współczesnych modelach gospodarczych i kształtowaniu wskaźników makroekonomicznych, szczególnie bezrobocia i rozwiązywaniu problemów związanych z tym zjawiskiem.

3. Student posiada wiedzę o kształtowaniu narzędzi makroekonomicznych – polityki fiskalnej i pieniężnej, ich związkach z deficytem i wydatkami na cele socjalne.

4. Student posiada wiedzę o konieczności zmian gospodarczych polegających na rozwoju zrównoważonym, jako podstawy ochrony środowiska i kształtowaniu bezpieczeństwa.

Umiejętności

1. Dokonuje interpretacji pojęć i zjawisk w gospodarce rynkowej.

2. Dokonuje interpretacji funkcjonowania gospodarki w skali makro, według obowiązujących poglądów głównego nurtu ekonomii – klasycznego i Keynes’a oraz ekonomii rozwoju.

3. Potrafi oceniać i porównywać stan gospodarki na podstawie zmian wielkości wskaźników makroekonomicznych i ich związków z opiekuńczą rolą państwa.

4. Potrafi wyjaśnić przyczyny zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa wynikające z modelu gospodarczego.

Kompetencje

1. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit.

2. Jest przygotowany do aktywnych zachowań na rynku pracy, szczególnie do skutecznego poszukiwania pracy, w obszarze opieki społecznej.

3. Jest przygotowany do oceny zjawisk gospodarczych na podstawie danych statystycznych.

4. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Zakres tematów:

Temat 1. Elementy społeczne, kulturowe i polityczne w nurtach współczesnej ekonomii – klasycznym, keynesowskim i ekonomia rozwoju.

Temat 2. Opiekuńcza rola państwa i interwencjonizm państwowy w gospodarce rynkowej.

Temat 3. Ochrona interesów różnych grup pracowników, w kontekście problemów zatrudnienia i bezrobocia.

Temat 4. Funkcje państwa w gospodarce rynkowej, narzędzia realizacji.

Temat 5. Wydatki socjalne w kształtowaniu wzrostu gospodarczego i deficytu budżetowego.

Temat 6. Rozwój zrównoważony alternatywą gospodarki materiałowej i konsumpcyjnej. Obraz współczesnego świata – nierówności społeczne, stan środowiska naturalnego.

Temat 7. Ekonomiczne źródła powstawania współczesnych zagrożeń – terroryzmu i konfliktów lokalnych. Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Metody dydaktyczne:

Sprawdzenie efektów kształcenia:

- sprawdzian pisemny z zagadnień objętych tematami przedmiotu;

- ocena opracowania pisemnego nt.

1. „Ocena działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania”- uwzględnić: potencjał ludzki (struktura zasobów siły roboczej i bezrobocia), potencjał materialny (zakłady pracy w poszczególnych działach gospodarczych), inwestycje konsumpcji zbiorowej (wodociągi, kanalizacja, ochrona środowiska, rekreacja, wypoczynek, itd.).

2. „Własne gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarki rynkowej (dochody, wydatki w ciągu ostatnich 5 lat).

3. „Ocena zmian stanu polskiej gospodarki na podstawie danych statystycznych GUS (wzrost gospodarczy, PKB, wydatki inwestycyjne, konsumpcyjne, bezrobocie, inflacja w ciągu ostatnich 5 lat).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Telep 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Telep 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Telep 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.