Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza w resocjalizacji 10-2S-DWR
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wysocka E. (2008), Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa, PWN

Pytka L. (1986), Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa, wyd. UW

Literatura uzupełniająca:

Urban B., J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Wojnarska A. (red.) (2010), Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, Lublin, Wyd. UMCS

Urban B., Stanik J.M. (red.) (2008), Resocjalizacja T.1,2, Wyd. PWN, Warszawa

Skałbania, B. (2013), Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Grudziewska, E. (red.) (2017), Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Difin S.A.

Wysocka E. (2013), Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_WO1 Zna na podstawowe koncepcje nieprzystosowania społecznego.

PC1_KS_W03 Zna koncepcje diagnozy resocjalizacyjnej, zna poszczególne etapy/elementy.

PC1_KS_W04 Ma poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania różnych środowisk wychowawczych, w szczególności o środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym.

Umiejętności

PC1_KS_U02 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji osób i zjawisk społecznych, a także potrafi sporządzić dokumentację z jej przebiegu.

PC1_KS_U04 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów, potrafi skonstruować narzędzie badawcze oraz przeprowadzić za jego pomocą badanie, jak również wyciągnąć wnioski i wskazać dalsze kierunki badań.

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Ma przekonanie o potrzebie i wadze podejmowania działań diagnostycznych i ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Ocena pracy indywidualnej studenta w trakcie zajęć

Ocena wypowiedzi studenta po analizie materiałów źródłowych

Ocena indywidualnej pracy studenta- przygotowanie diagnozy indywidualnego przypadku

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie terminologiczne: diagnoza, diagnozowanie, diagnostyka

2. Założenia teoretyczne diagnostyki resocjalizacyjnej - kierunki i aspekty diagnozy resocjalizacyjnej, uwarunkowania procesu diagnostycznego, przedmiot i podmiot diagnozy resocjalizacyjnej

3. Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej

4. Etapy diagnozy resocjalizacyjnej

5. Diagnoza behawioralna, interdyscyplinarna i interakcyjna

6. Diagnozowanie objawów nieprzystosowania społecznego w obszarach: rodzinnym, szkolnym oraz grupy rówieśniczej

7. Praca metodą indywidualnego przypadku

8. Wybrane narzędzia diagnozowania w resocjalizacji: Skala Nieprzystosowania Społecznego L.Pytki - praktyczne wykorzystanie narzędzia, System diagnostyczny I-Level Classification, Arkusz Diagnostyczny Denisa Stotta

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, pogadanka, praca z książką, prezentacja, film, metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1203
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, Budynek z aulami C, sala 3131/3132
Hubert Iwanicki 15/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.