Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie rodzinne i obywatelskie – metodyka 10-1S-WRO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo "Bliżej Przedszkola"

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Efekty uczenia się:

Zna podstawę programową i metodykę wychowania rodzinnego i obywatelskiego

Potrafi kształtować u dzieci świadomość przynależności do swojej rodziny.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi, których celem jest poznawanie miejscowości, w której żyją, rolę osób znaczących i ważniejsze informacje z historii.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi, których celem jest kształtowanie tożsamości narodowej, poszanowania symboli, umiejętność właściwego zachowania się podczas ważnych wydarzeń społecznych i państwowych.

Potrafi zadbać o to, aby dzieci orientowały się, co wynika z faktu przynależności do Unii Europejskiej.

Wykazuje się rozumieniem patriotyzmu oraz postawą tolerancji wobec innych.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

-uczestnictwo w hospitacji zajęć z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu lub szkole,

-aktywność na zajęciach w postaci wykonania prezentacji dotyczącej różnej tematyki z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć z przedmiotu obejmuje:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej:

-Moja rodzina. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

-Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

3. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne:

-Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Tradycje regionalne.

-Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

-Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Metody dydaktyczne:

Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: pokaz, prezentacja

Praktyczne: praca z tekstem, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, sala 3632
Grażyna Hennel 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.