Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa 20-3S-ITK
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

JAMES, R. K., GILLILAND, B. E. (2004). STRATEGIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. WARSZAWA: PARPA, ROZDZIAŁY: I, II, III, V, VI, VII

W dn. 18.03.2020 wszystkie materiały oraz wytyczne do realizacji przedmiotu „ Interwencja kryzysowa 20-3S-ITK” (wykład i warsztaty) zostały przesłane na maila grupy: klinicznaaps18@gmail.com

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaliczenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu przedmiotu - przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w aplikacji Forms. Test jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1) Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu-wykład zaprezentowany dnia 20.02.2020r.

2) Interwencja kryzysowa – kontekst i znaczenie terminu - wykład zaprezentowany dnia 27.02.2020r.

3) Indywidualna pomoc w kryzysie. Cele i zadania interwencji kryzysowej. Zasady interwencji kryzysowej. Przebieg interwencji kryzysowej -wykład zaprezentowany dnia 05.03.2020r.

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego

niezwiązanego z celem zarobkowym.

4) Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy cz. I

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-03-12

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/Em5T8pVVX5lEugx5VrOowXQBjKZzcRnCl3OkfMbuTqDxdA?e=E3907m

5) Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy cz. II

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-03-19

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/ErxK0JBQDyZHsS-xJmwkBI0BeTy4GkHcf7ozbhs36DVoHw?e=nfhALF

6) Interwencje kryzysowe w kryzysie zagrożenia życia.

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-03-26

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/Erx-ftild5BApQdMdn2NHCQBIpZWV-J-MxGEpESAWTOiSg?e=6enXIC

7) Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy seksualnej. Diagnoza ASD i PTSD wg DSM-5.

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-04-02

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/ErKXF31MiDFNneIN54J0Me8BVoiPUJGHBD2w7pLgw6RezA?e=vr6bET

8) Przemoc wobec dzieci

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-04-09

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/ErKXF31MiDFNneIN54J0Me8BVoiPUJGHBD2w7pLgw6RezA?e=vr6bET

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje, materiał filmowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 3310/3311
Sylwia Kluczyńska 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)