Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria 20-3F-PSM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura do zajęć:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Zakres tematów:

Spotkanie 1.

Zajęcia organizacyjne.

Zadanie: podział na zespoły (max. 3 osobowe), próba wyboru zmiennych do operacjonalizacji, początek prac nad przygotowaniem szkicu wstępu teoretycznego (min. 3 strony standardowego maszynopisu, tekst musi wieńczyć operacyjna definicja wybranej zmiennej, 5-10 źródeł naukowych; opis istniejących narzędzi)

Spotkanie 2.

Tworzenie testu.

Wybór tematu teoretycznego. Dyskusja z poszczególnymi zespołami nad wybranymi zmiennymi. Praca nad wstępem teoretycznym

Deadline dla wyboru zmiennych!

Sugerowana literatura do referatu: Hornowska, E. (2001). Konstruowanie testu – podstawowe procedury. W: E. Hornowska. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka (158-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Guilford. J.P. (1954/2005). Tworzenie testu . W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. (107-110). Gdańsk: GWP.

Spotkanie 3.

Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Deadline dla oddania szkiców wstępu teoretycznego – grupa referująca ma dodatkowy tydzień na to zadanie

Sugerowana literatura do referatu: Witkowska, E., Fronczyk, K. (2009). Analiza właściwości pozycji testowych. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (161-179). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Spotkanie 4.

Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Spotkanie 5.

Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Sugerowana literatura do referatu: Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (84-110). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Rynkiewicz, A. (2009). Błędy standardowe i przedziały ufności. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (180-201). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: w referacie musi znaleźć się opis obliczania alfa Cronbacha przy użyciu SPSS oraz szacowania SEM oraz ćwiczenie dla grupy

Spotkanie 6.

Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Sugerowana literatura do referatu: Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (111-140; 151-159). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Deadline dla przygotowania wstępnej puli pozycji, omówienie puli z każdą z grup

Spotkanie 7.

Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Deadline do przygotowania instrukcji; korekta puli po ocenie przez sędziów, wybór metody badania trafności pomiaru, początek badań

Spotkanie 8..

Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Sugerowana literatura do referatu: Messick, S. (1980/2005). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych (460-482). Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Spotkanie 9.

Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Sugerowana literatura do referatu:

Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (147-151). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział o analizie czynnikowej; lub dowolny inny rozdział z innego podręcznika do statystyki poświęcony tej kwestii).

Uwaga: referat musi zawierać przykład przeprowadzenia analizy czynnikowej w SPSS oraz ćwiczenie dla grupy.

Spotkanie 10.

Normalizacja.

Sugerowana literatura do referatu: Rynkiewicz, A. (2009). Normy i normalizacja. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (205-228). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: referat musi zawierać przykład tworzenia norm.

Spotkanie 11.

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 12.

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13.

Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Sugerowana literatura do referatu: Brzeziński, J. (1997). Problemy adaptacji kulturowej testów. W: J. Brzeziński. Metodologia badań psychologicznych (576-597). Warszawa: PWN

Van de Vijver, F. & Hambleton, R. K. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. European Psychologist, 1, 89-99. (dysponuję roboczym tłumaczeniem artykułu na język polski)

Spotkanie 14.

Prezentacje gotowych narzędzi (5 grup, po 15-20 minut dla grupy).

Deadline dla oddania gotowych raportów

Spotkanie 15.

Prezentacje gotowych narzędzi – c.d.

Członkowie grup, które oddały kompletne, poprawne raporty będą mogli podczas tego spotkania uzyskać informacje o ocenie końcowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1069
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2119
Hubert Oręziak 26/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2122
Hubert Oręziak 26/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)