Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny 20-1F-TIN
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

• Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

• Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa

• Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki

• Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• zna podział na komunikację werbalną, pozawerbalną i niewerbalną

• zna podstawowe procesy zachodzące w trakcie komunikacji

• zna podstawy autoprezentacji

• zna zasady poprawnego komunikowania się z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej

• posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

• umie rozpoznawać różne style komunikacji,

• umie scharakteryzować podstawowe zasady dobrej komunikacji,

• potrafi skutecznie komunikować się z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej

• posiada umiejętność komunikacyjne oraz potrafi rozpoznawać i pokonywać bariery w komunikacji

• skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

• potrafi współdziałać i pracować w grupie

• potrafi słuchać innych: celowo i ze zrozumieniem;

• potrafi merytorycznie debatować z poszanowaniem zasad kultury dyskusji;

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, test wiedzy

Zakres tematów:

Komunikowanie: definiowanie pojęć i modele komunikowania

Cele, funkcje i rodzaje komunikowania interpersonalnego

Psychologia relacji interpersonalnych

Specyfika komunikacji interpersonalnej pracownika socjalnego. Rola pracownika socjalnego w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych

Style komunikowania się pracownika socjalnego z wybranymi klientami pomocy społecznej (osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Zasady komunikowania się z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej

Komunikowanie w sytuacji konfliktu

Asertywność komunikowania się

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia ułatwiające prawidłowe kontakty interpersonalne; prezentacja multimedialna; debata oksfordzka, praca w grupach , ćwiczenia terenowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:40 - 15:05, sala 3412
Arkadiusz Korycki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.