Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia moralności i obyczajów 20-2S-SMO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura do ćwiczeń:

• Frans de Waal, Bonobo i ateista, W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, Kraków 2014.

• David M. Buss, Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje, Gdańsk 2001.

• Steven Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. GWP, Gdańsk 2005.

• Andrzej Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2004.

• Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań CBOS BS/22/2019.

• Iwona Zielińska, Panika moralna, czyli walka o wartości, „Czas Kultury” 2010, nr 4 (156).

• Pasamonik Barbara, Spór o gender w perspektywie socjologii moralności [w:] Katarzyna Górniak, Tatiana Kanasz, Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska (red.), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015.

• Pinker Steven, Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem, Poznań 2018.

• Wojciech Pawlik, Grzech. Studium z socjologii moralności, Kraków 2007.

• Zasady moralne a religia, Komunikat z badań CBOS nr 4/2017

• Konrad Szocik, Religijne i świeckie rozumienie moralności (Uwagi dyskusyjne), Res Humana nr 3/2012.

• Grzegorz Adamczyk, Przemiany moralności w polskim społeczeństwie. Między mitem a rzeczywistością. W kręgu socjologii Janusza Mariańskiego, Roczniki Nauk Społecznych, tom 43, nr 2/2015.

• Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, Komunikat z badań CBOS, BS/40/2009.

• Harari Yuval Noah, 21 lekcji na XXI wiek, Warszawa 2018.

• Max Weber, Racjonalność kapitalistyczna, [w:] Andrzej Mencwel (red.), Antropologia kultury, Warszawa 2004.

• Maria Ossowska, Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin Franklin [w:] Andrzej Mencwel (red.), Antropologia kultury, Warszawa 2004.

• Daniel Etounga-Manguelle, Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania kulturowego? [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.

• Zygmunt Bauman, Historia naturalna zła, „Znak” 2012, nr 690.

• Yuval Noah Harari, Homo deus. Krótka historia jutra, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie prezentacji multimedialnej, aktywność podczas dyskusji i udział w pracy grupowej, zaliczenie kolokwium końcowego.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach: 30 h

2. Przygotowywanie się do zajęć oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej: 30 h

3. Przygotowanie się do kolokwium końcowego: 30 h

Zakres tematów:

1. Czym jest moralność i jak ją można badać?

2. Biologiczne korzenie moralności

3. Biologiczne uwarunkowania moralności: altruizm i agresja

4. Moralny konflikt płci w perspektywie psychologii ewolucyjnej

5. Kulturowe uwarunkowania moralności

6. Przemiany obyczajów: rodzina i dom na przestrzeni wieków

7. Paniki moralne i polskie spory światopoglądowe

8. Zderzenie wartości: liberalizm versus konserwatyzm

9. Religia a moralność

10. Wartości i normy deklarowane i realizowane przez Polaków

11. Postprawda i kryzys zaufania

12. Etyka protestancka jedyną drogą do dobrobytu?

13. Moralne ramy w przepływach pieniędzy i majątku od rodziców do ich dorosłych dzieci

14. Banalność zła – dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?

15. Postęp bio-technologiczny i nowe wyzwania moralne

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z pytaniami do dyskusji, dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, analiza studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 1115/1116
Barbara Pasamonik 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.