Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rynku pracy 20-2S-PRP1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Sarah Kessler, Fuchy, dzieła, zlecenia, PWN, Warszawa 2019

2. Anna Siewierska-Chmaj, Konrad Pędziwiatr, Rafał Matyja, Polska polityka migracyjna, Wydawnictwo UW 2015

3. Wiesława Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo UW 2014

4. Pokolenia a rynek pracy, pod red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Wydawnictwo UŁ 2014

5. Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo UŁ 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia socjologiczne odnoszące się do problematyki rynku pracy.

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi wyróżnić i opisać przyczyny, kierunki oraz najważniejsze trendy związane z charakterem współczesnego rynku pracy w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie analizować zjawiska dotyczące rynku pracy.

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i dane dotyczące rynku pracy.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu student/ka jest uwrażliwiony/a na zjawiska związane z problematyką rynku pracy

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, dyskusja podczas zajęć, praca w grupie - analiza tekstów, badań i danych oraz przygotowanie i przedstawienie wspólnej prezentacji.

Zakres tematów:

1. Rynek pracy – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne i ich wpływ na zatrudnienie

2. Polski rynek pracy – od rynku pracodawcy do rynku pracownika

3. Migracje a polski rynek pracy

4. Bezrobocie jako podstawowy wskaźnik oceny sytuacji na rynku pracy. Inne dane i wskaźniki w kontekście badań rynku pracy w Polsce

5. Rynek pracy – problematyka zatrudnienia ludzi młodych

6. Problematyka rynku pracy – proces rekrutacyjny z perspektywy pracownika i pracodawcy

7. Najważniejsze dyskursy, badania i analizy dotyczące rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja podczas zajęć, praca w grupie - analiza tekstów, badań i danych oraz przygotowanie i przedstawienie wspólnej prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35, sala 3093/3094
Marcin Grudzień 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.