Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rynku pracy 20-2S-PRP1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kozek W. (2013), "Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna", Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Rajkiewicz A., Orczyk J. (2014), red., "Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce", Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

3. Kotowska I. (2009), red., "Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

4. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Pańków M. (2012), "Młodzi na rynku pracy. Raport z badania", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

7. Gardawski, J. (2013) (red.). Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

8. Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia i procesy społeczne, odnoszące się do problematyki rynku pracy w Polsce i w wymiarze globalnym.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać uwarunkowania i najważniejsze trendy współczesnych przemian na rynku pracy w Polsce i w innych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich.

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować najważniejsze zjawiska i problemy związane z rynkiem pracy w Polsce i na świecie.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy problematyki rynku pracy w ujęciu socjologicznym.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie problematyki rynku pracy.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi podjąć kreatywną analizę problematyki rynku pracy w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w trakcie zajęć, egzamin końcowy (test wiedzy).

Zakres tematów:

1. Rynek pracy w Polsce w kontekście globalizacji.

2. Elastyczność zatrudnienia a polski rynek pracy.

3. Problem bezrobocia.

4. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy.

5. Sytuacja osób starszych na rynku pracy

6. Godzenie obowiązków zawodowych, opiekuńczych i domowych.

7. Strategie aktywizacji, przeciwdziałania bezrobociu.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami metod interaktywnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35, sala 1073/1074
Ilona Matysiak 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.