Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 10-2F-PKL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 (2000). Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Karków-Warszawa

2. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

3. Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura uzupełniająca

1.de Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K., Cechnicki A. (2005) Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

2.Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

3.Koszewska I., Habrat - Pragłowska E. (2002) - Żyć z zaburzeniami nastroju. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Poradnik dla chorych i ich rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa.

4. Millon T., Davis R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - każda osoba występuje: w roli pedagoga opisującego konkretne zaburzenia oraz w roli osoby prowadzącej rozmowę (krótki wywiad) z pedagogiem. Kolokwium obejmujące zagadnienia poruszane na ćwiczeniach

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – rola psychologa klinicznego, działy psychologii klinicznej, podstawy terminologii norma a patologia

2. Zaburzenia osobowości:

- osobowość paranoiczna

- osobowość dyssocjalna

- osobowość chwiejna emocjonalnie typ z pogranicza

- osobowość histrioniczna

- osobowość anankastyczna

- osobowość lękliwa (unikająca)

- osobowość zależna

3. Wybrane zaburzenia nerwicowe

- zaburzenia lękowe uogólnione

- zaburzenia lękowe z napadami paniki

- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

4. Psychozy o wczesnym początku

- schizofrenia w okresie adolescencji

- ChAD w okresie adolescenci

- Depresje a zachowania autoagresywne (próby samobójcze)

4. Programy terapeutyczne dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

- ośrodek rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży na przykładzie MORSA

- programy psychoedukacyjne

- grupy wsparcia a psychoterapia

5. Uzależnienia behawioralne

- od internetu

- od gier komputerowych

- od zakupów

- i inne

6. Wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych

Metody dydaktyczne:

Tematy ćwiczeń będą realizowane w formie scenek tzn. każde zagadnienie do wystąpienia ma być opracowane z perspektywy pedagoga – jakie widzi on trudności u ucznia/podopiecznego lub rodzica, jakie charakteryzują go cechy osobowości (wg konkretnego zaburzenia wg ICD-10), konsekwencje tych cech i zachowań dla kontaktów z rówieśnikami, nauczycielami, autorytetami oraz jakie wynikają z nich trudności w realizacji zadań rozwojowych.

Każda scenka - wystąpienie będzie odgrywane przez dwie osoby: jedna prezentuje konkretny przypadek a druga zadaje pytania, które pozwolą na przedstawienie omawianego zaburzenia z perspektywy pedagoga.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 1204
Filip Rola 28/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, sala 1204
Filip Rola 29/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, sala 1204
Filip Rola 29/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, sala 1205
Filip Rola 31/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, sala 1104/1105
Filip Rola 28/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 1104/1105
Filip Rola 28/ szczegóły
7 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, sala 1204
Filip Rola 23/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35, sala 1104/1105
Filip Rola 28/ szczegóły
9 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 1205
Filip Rola 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.